Nieuws - 2 maart 1995

Nog geen bouwkavel voor Veenman

Nog geen bouwkavel voor Veenman

Er is nog steeds geen bouwkavel beschikbaar voor drukkerij Veenman. Dit bedrijf zoekt al anderhalf jaar een lokatie voor nieuwbouw in Wageningen. Kavels die niet in het zicht liggen langs de Lawickse Allee en waarvan de bodem is verontreinigd, zijn onaanvaardbaar voor Veenman. Een mogelijke kavel op het bedrijventerrein in de Nude is reeds opgekocht door de Meubelfabriek en het braakliggende stuk grond naast de Brandweerkazerne aan de Marijkeweg is al verkocht door de gemeente. De gemeente weigert Veenman overigens nog steeds een lokatie op het Agro-businesspark.

Directeur G.F. Wesenhagen hoopt toch dat de gemeente met een oplossing komt: De bal ligt bij hun. Misschien kan de gemeente grond ruilen met de Landbouwuniversiteit. Daar gebouwen leeg." Inmiddels is voor de Costerweg, de huidige lokatie van Veenman, een bestemmingsplanwijziging voorzien in winkels en woningen.