Nieuws - 6 maart 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Kerk blijft verheven in ontwerp markt
Het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het Marktplein is klaar. Aan het voorlopige ontwerp van bureau SVP moest nog fors worden gesleuteld. Het bureau schatte de uitvoeringskosten op 3,2 miljoen gulden, terwijl de gemeente er maar 2,2 miljoen voor over had
Volgens planning beginnen de eerste werkzaamheden nog voor de zomervakantie. In september begint de reconstructie van het plein
Het belangrijkste onderdeel van het ontwerp blijft behouden. De kerk op de markt krijgt een gezichtsbepalende rol. Het plein wordt hol; de bestrating loopt af naar het midden. Daar komt een verhoging, zodat het lijkt of de kerk op een podium staat. Verder is fors in de plannen gesneden. De herinrichting van het bolwerk Nudepoort, waar de Havenstraat de stadsgracht kruist, gaat in de ijskast
Ondanks de ingrepen in het plan kost het nog steeds ruim drie ton te veel. Wethouder Bogers wil die tegenvaller compenseren met een meevaller uit de opbrengst van de parkeergelden. Daarnaast bezuinigt hij een ton door het plein de eerste twee jaar minimaal te onderhouden
In het nieuwe plan is nog steeds niet genoeg ruimte voor de vijftig parkeerplaatsen die het college wenst. Het bureau wil auto's helemaal van het nieuwe marktplein weren. Er komen alleen plaatsen op het raadhuisplein en de Vijzelstraat. De wethouder wil kijken of er ook elders ruimte voor is. (HvL)
Acht met stuurman breekt op de Rijn

Gegrepen door een verraderlijke stroming is een boot van roeivereniging Argo vergaan op de Rijn. Tijdens een tocht door het havenkanaal is de boot waarschijnlijk te ver de Rijn op gevaren. De houten acht met stuurman brak in tweeen toen de stroming het bootje tegen een krib smakte. Roeiers en stuurman brachten zich zwemmend in veiligheid
Volgens Argo-lid Ids Hilarides zijn de slachtoffers ervaren roeiers. Zelfs voor ervaren roeiers is de kracht van het water moeilijk in te schatten. Het dalende water veroorzaakt sterke stromingen achter de kribben. De roeiers kwamen er zonder letsel van af. Het wrak, total loss, is kort na het ongeval geborgen door medewerkers van Rijkswaterstaat. De schade voor Argo is aanzienlijk. Vervanging kost zo'n veertigduizend gulden. (HvL)
Swagro presenteert realistisch plan voor parkeergarage

Projectontwikkelaar Swagro Bouw heeft naar eigen zeggen een realistisch plan opgesteld voor de bouw en exploitatie van een parkeergarage in de Wageningse binnenstad. Voor het bolwerk achter het SNS-kantoor tekenden de architecten een garage met 280 plaatsen. Daarmee wordt de parkeercapaciteit van het plein ruim verdubbeld
Het plan komt tegemoet aan een oude wens van ondernemers in de binnenstad. Sinds de invoering van het betaald parkeren pleiten zij ervoor dat automobilisten pas achteraf voor de parkeerplaats hoeven te betalen. Consumenten hoeven dan niet op de tijd te letten om een boete te voorkomen
Uitvoering van het plan levert wel een probleem op voor de gemeente Wageningen. De gemeenteraad heeft besloten dat een eventuele uitbreiding van de parkeercapaciteit elders in de stad moet worden gecompenseerd door een inkrimping. Daardoor loopt de gemeente parkeergelden mis, waaruit nu de politiesurveillanten worden betaald
Het is nog onzeker of het plan wordt uitgevoerd. Ambtenaren van de gemeente onderzoeken het voorstel. Swagro is niet als enige in de race. Afgelopen jaar hebben ook andere investeerders belangstelling getoond voor de bouw van een parkeergarage. (HvL)
Lijn 50 ramt kantoor

Een onbemande streekbus ramde zaterdagnacht de pui van het Midnet-kantoor op de Stadsbrink. De bus stond waarschijnlijk niet op de handrem en rolde het flauw hellende busstation af. In de bus zaten geen passagiers. Niemand raakte bij het ongeval gewond. De bus boorde zich met de voorkant in de pui van de wachtruimte bij het Midnet-kantoor. Tot de schade is hersteld, is slechts de helft van de wachtruimte te gebruiken. De schade aan het gebouw bedraagt naar schatting tienduizend gulden. De meeste schade leed de bus. De rekening voor reparatie van de voorkant bedraagt ongeveer vijftienduizend gulden. (HvL)
Foto, Dood staal