Nieuws - 19 november 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gemeente houdt verkoop woningen tegen
De gemeente wil de grond voor 130 woningen in Noord-West niet overdragen aan projectontwikkelaar Klok uit Druten. De reden is dat de onderneming met gegadigden koop-aannemerscontracten heeft gesloten die niet voldoen aan de gemeentelijk eisen. De gemeente stelt zich op het standpunt dat Klok de bepalingen in het koopcontract moet aanpassen, anders gaat de deal niet door
De onenigheid betreft het zogenaamde antispeculatiebeding. De gemeente wil in de contracten een bepaling tot zelfbewoning opgenomen zien. Dit betekent dat de kopers van de nieuwbouwhuizen in principe minimaal tien jaar in hun nieuwe huis moeten blijven wonen. Klok heeft echter in de reeds gesloten en nog te sluiten koop-aannemingsovereenkomsten de bepaling opgenomen dat de percelen niet zonder goedkeuring van het Wagenings collegebestuur mogen worden verkocht voordat de woningen glas- en waterdicht zijn
Klok verwijdt de gemeente te laat duidelijk te zijn geweest over de bepaling tot zelfbewoning. De gemeente daarentegen geeft aan dat de contracten gesloten zijn na juli 1998, de maand waarin de gemeente de voorwaarden voor gronduitgifte en een concept voor een voorlopig koopcontract aan Klok kenbaar maakte
Dat het project al sinds 1993 loopt, maakt op ambtenaar Ben Hoornstra van de gemeente geen indruk. Klok heeft toen grond van een boer gekocht en aan de gemeente doorverkocht met de afspraak dat de projectontwikkelaar er bouwcapaciteit voor terug zou krijgen, onder de gebruikelijke gemeentelijke voorwaarden. Vorig jaar heeft de gemeente het antispeculatiebeding ingesteld. Op de faxen die ik 29 juli dit jaar heb verzonden, heeft Klok weliswaar met een fax gereageerd maar daarin zijn geen opmerkingen over de gemeentelijke bepaling tot zelfbewoning gemaakt. Dat de gemeente ietwat laat met de bepalingen op de proppen kwam, pareert Hoornstra met de opmerking dat de huizen pas deze zomer via een makelaarskantoor werden aangeboden
Hoornstra verwacht niet dat de gemeente water bij de wijn gaat doen. Toen onlangs in een raadsvergadering vragen werden gesteld over de noodzaak van tien jaar zelfbewoning bij het woningbouwproject Hof van Gelderland hield de gemeente immers ook vast aan de bepaling. (WRe)
Brochure promoot Wageningse speciaalzaken
Leuk winkelen en uitgaan in het centrum van Wageningen, kopt een fleurige brochure die de gemeente Wageningen vorige week woensdag presenteerde. Het blaadje is bedoeld om mensen van buiten Wageningen te wijzen op het aanbod van speciaalzaken in Wageningen. De 25 duizend gedrukte exemplaren zullen via VVV's, hotels en campings aan deze kant en de andere kant van de Rijn hun weg vinden naar de doelgroep. Ook nieuwe inwoners van Wageningen krijgen bij inschrijving een brochure mee. Daarnaast worden medewerkers van grote nieuwe bedrijven die naar Wageningen komen, zoals Amicon, verrast met de uitgave. Van de 150 bedrijven, winkels en horecagelegenheden die Wageningen telt, deden er 66 mee. De grootwinkelbedrijven zijn niet uitgenodigd om deel te nemen omdat die volgens het Wagenings Ondernemerscontact niet exclusief Wagenings te noemen zijn. De uitgave is een coproductie van de gemeente Wageningen en het Wagenings ondernemerscontact. (W.R)
Plan van aanpak Wageningse Haven
Bij het oplossen van problemen die ontstaan door het verkeer van en naar de Wageningse haven is een eventuele rondweg door het Binnenveld geen optie. Dat schrijft de gemeente in haar plan van aanpak voor de Wageningse haven. De reden is dat zo'n rondweg in ieder geval de eerste tien jaar niet gerealiseerd kan worden, terwijl een groot deel van de besluitvorming over de haven op relatief korte termijn moet plaatsvinden. De gemeente denkt een oplossing te kunnen vinden in ontsluiting van de haven via de Nude
Doel van het plan van aanpak is dat de gemeenteraad van Wageningen vaststelt onder welke voorwaarden ontwikkeling van de Wageningse haven mogelijk is. Nadat de randvoorwaarden zijn geformuleerd wil de gemeente een ontwikkelingsplan opstellen. De randvoorwaarden hebben betrekking op de ontsluiting van het havengebied, de ruimtelijke ordening, het milieu en de recreatie
De gemeente stelt voor het bestemmingsplan dusdanig te wijzigen dat buitendijks alleen nog bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan als ze riviergebonden zijn
Over de randvoorwaarden aangaande het milieu laat het plan zich niet duidelijk uit; de gemeente vindt onderzoek nodig naar de gewenste milieukwaliteit
Ook over verplaatsing van de jachthaven in de richting van de stad laat de gemeente zich nog niet uit. Omdat een dergelijke verplaatsing de recreatieve functie van Wageningen kan versterken en de binnenstad een impuls kan geven, wil de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke verplaatsing en de consequenties daarvan. (WRe)
Nieuwsfoto: Behuizing Boerengroep