Nieuws - 3 september 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gratis milieuadvies voor Wageningse huishoudens
Milieubedrijf 2001 gaat vanaf oktober zeshonderd Wageningse huishoudens gratis adviseren over een zo milieuvriendelijke leefwijze. Hiervoor krijgt het bedrijf 55 duizend gulden van de gemeente. Ook energiebedrijf Nuon en provincie Gelderland hebben geld toegezegd
Het gemeentebestuur noemt het milieubedrijf ambitieus en vernieuwend. Bovendien biedt de actie mogelijkheden voor een betere uitvoering van het gemeentelijk energie- en milieubeleid. Het bedrijf zal de huishoudens wijzen op betere manieren van afvalscheiding en besparingen op het gebied van water, energie en afval. Ook versterkt het adviezen over de vervoerskeuze
Volgens ir Paddy Noe, samen met ir Rob Janmaat oprichter van 2001, gaat het milieubedrijf de bewoners op de hoogte brengen via wijkmeesters, wijkverenigingen en de krant. Vervolgens benadert 2001 de huishoudens telefonisch met de vraag of deze een huisbezoek op prijs stellen
Noe meent dat de aanpak niet met die van het Leger des Heils kan worden vergeleken. We gaan ervan uit dat zeker zeshonderd mensen graag gebruik zullen maken van onze diensten. We gaan niet passief zitten wachten tot er wat gebeurt, maar gaan actief aan de slag. Als blijkt dat het bedrijf in een Wageningse behoefte voorziet, zal het concept ook aan andere gemeentes worden verkocht. (WRe)
Wageningse cafes voelen concurrentie van flatkroegen
De flatkroegen aan de rand van de stad vormen een bedreiging voor de commerciele horeca in de binnenstad. Dat valt op te maken uit een brief die het Wagenings ondernemerscontact (WOC) afgelopen zomer aan de gemeente zond. In de brief wijst het WOC met name op de Marijkebar op maandagdavond en de Bunkeravond die dinsdagavond in de kroeg aan de Dijkgraaf wordt gehouden. Op beide locaties zijn op die avonden de bars stampvol. Door onder andere hun wijze van handelen (een cafe binnenshuis maken) kunnen zij (flatkroegen, red.) abnormaal lage prijzen voor de consumpties rekenen, aldus het WOC
Het ondernemerscontact pleit ervoor dat de controle op de flatkroegen worden verhoogd, zodat niet half uitgaand Wageningen daar vertoeft. Dit is volgens het WOC in strijd met het besloten karakter van de flatkroegen. Ook stoort het WOC zich aan soortgelijke praktijken in sportkantines: deze zijn ook geopend op tijden dat er geen sport wordt bedreven. Verder zijn de feestavonden in de flatkroegen en de sportkantines de Wageningse horeca een doorn in het oog. De plaatselijke horeca is in staat zelf dergelijke feesten te draaien. Onder andere het cafe Het Gat heeft hiertoe zeer zwaar in moeten investeren.
De brief moet volgens het WOC vooral gezien worden als een officiele klacht tegen de activiteiten van flatkroegen. Voor de financiele situatie van sportverenigingen en het belang van het bestaan van die verenigingen toont het WOC begrip. Het gemeentebestuur komt volgende week met een reactie. (WRe)
Aantal slachtoffers in verkeer daalt niet
In Wageningen vielen vorig jaar ongeveer honderd slachtoffers bij vijfhonderd verkeersongevallen. Dat is evenveel als enkele jaren geleden, hoewel de gemeente reeds in 1987 de Actie -25 procent ondertekende om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Daarom wil het gemeentebestuur nu een verkeersveiligheidsplan laten opstellen. Dit plan moet als basis dienen voor verkeersmaatregelen in de komende jaren
Tot nu toe nam de gemeente in het kader van het facetplan Langzaam Verkeer vooral fysieke maatregelen, waarvan de herinrichting van de Churchillweg het duidelijkste voorbeeld is. De komende jaren zal nadrukkelijk meer aandacht komen voor educatie en categorisering van wegen. Dit laatste houdt in dat het autoverkeer op een beperkt aantal hoofdroutes wordt gebundeld en uit de woonwijken wordt geweerd
Naast het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers wil de gemeente met het verkeersveiligheidsplan ook aanspraak maken op subsidies. Zo'n plan is namelijk een voorwaarde om aanspraak te maken op subsidies voor verkeerseducatie, -voorlichting en -handhaving. De kosten van het plan bedragen tachtigduizend gulden. (WRe)
Beschonken mannen slaan ruit in op Dijkgraaf
Vorige week heeft een groep van pakweg vijf mannen stampei veroorzaakt op de studentenflat aan de Dijkgraaf. Om ongeveer half twee 's nachts, nadat flatkroeg De Bunker dicht ging, gingen de vijf mannen op de bellen van alle kamers van een afdeling drukken. Een student die zat te studeren voor een tentamen van de volgende dag, hoorde het gebel en geschreeuw bij de voordeur. Hij verzocht de vijf mannen, die beschonken waren, te vertrekken. Toen ze niet reageerden, duwde hij de voordeur dicht. Deze werd vervolgens ingeslagen. De student deelde hierop een klap uit, waarna hij er twee moest incasseren
Kort daarop arriveerde de politie, die de vijf mannen heeft aangehouden. Waarschijnlijk gaat het niet op studenten, aangezien de mannen adressen uit Driebergen en Elst hebben opgegeven. Wat de mannen precies op de afdeling te zoeken hadden, is de politie niet duidelijk. Het oploopje is volgens de politie ontstaan als gevolg van overmatig drankgebruik. Doorgaans is het bij de flatkroegen erg rustig. De laatste jaren is er hooguit melding gemaakt van geluidsoverlast. De politie weet niet of de student die aangifte heeft gedaan, zijn tentamen nog heeft gehaald. (WRe)