Nieuws - 27 augustus 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Gemeente wil extra geld voor studenten op kamers
Studenten die meerdere kamers huren op een adres, lopen momenteel de Zalmsnip mis. Deze eenmalige korting van honderd gulden in het kader van de regeling Rijkskorting Gemeentelijke Lasten stelde minister Zalm van Financien in februari van dit jaar beschikbaar om de lasten te verlichten van minima. Probleem is echter dat de gemeente hiervoor geld ontvangt op basis van het aantal wooneenheden
Bij de huishoudens in Wageningen is de korting doorgevoerd in de aanslag voor onroerende zaakbelasting. Bij studenten die een kamer huren bij de SSHW, is honderd gulden in mindering gebracht op de servicekosten. Studenten die een kamer bij een hospita huren, lopen het geld mis
Omdat Zalm er uitdrukkelijk op aandrong dat de snip ook bij studenten terecht moest komen, heeft de gemeente een brief gestuurd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze brief is een steunbetuiging aan het verzoek van de gemeente Enschede om extra geld beschikbaar te stellen. Bij de gemeente Wageningen is nog niet duidelijk hoeveel geld er nodig is om studenten die buiten de boot vallen, alsnog tegemoet te komen. Uit een onderzoek van de studentenbond ISO blijkt dat duizenden studenten in Nederland het geld niet ontvangen hebben. Naar aanleiding van dit onderzoek stelde het Kamerlid Mohammed Rabbae (GroenLinks) vragen aan staatssecretaris Willem Vermeend van Financien. Deze wacht eerst de resultaten van een evaluatie van de rijksregeling af, voordat hij verdere uitspraken doet. (MBe)
Wageningen besteedt 2,5 ton aan hondenpoepbeleid
De gemeente Wageningen zal jaarlijks ruim anderhalve ton uittrekken om te zorgen dat burgers zich in het vervolg minder storen aan hondendrollen. Daarnaast wordt eenmalig een bedrag van ruim een ton uitgetrokken voor onder andere de aanleg van vijftig uitlaatveldjes en de plaatsing van 150 borden en 30 bakken. De kosten zal de gemeente zelf moeten opbrengen, aangezien in het nieuwe bestuursakkoord de hondenbelasting is afgeschaft
Het hondenpoepbeleid houdt de gemeente Wageningen al weer sinds 1995 bezig. Eerst werden in de stad hondenuitlaatstroken aangelegd, die ruim een jaar later niet bleken te functioneren. Een nieuwe notitie zag het licht in 1997. Daarin staan een opruim- en aanlijnplicht in combinatie met uitlaatveldjes centraal. Een overtreding kan de hondenbezitter op een boete van maximaal zestig gulden komen te staan
In de commissie openbare werken die deze week bijeenkwam werd de notitie Hondenpoepbeleid en de inspraakreacties besproken. Hondenbezitters en hondenhater waren naar het gemeentehuis getogen om in te spreken. Een hondenbezitter was verbolgen over de hondonvriendelijke aanlijnplicht die gaat gelden, terwijl een hondenhater naast de aanlijnplicht opriep tot het instellen van een toonplicht van opruimgereedschap
Het college komt binnenkort met een definitief beleidsplan en hoopt daarbij een comite van aanbeveling in te stellen. Daarbij merkt het op voorhand al op dat het beleid een afweging is van keuzen, waarbij met een beperkt budget een zo hoog mogelijk resultaat wordt gehaald. (WRe, foto GyA)
Wageningen wil erkenning als internationale kennisstad
De gemeente Wageningen dient samen met Wageningen UR een bezwaarschrift in bij minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ze willen dat de bijzondere positie van Wageningen als internationale kennisstad wordt erkend. Nu heeft de minister de stad Wageningen die status in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) niet meegegeven. Gevolg is dat de provincie Gelderland Wageningen als subregionale kern in het streekplan heeft opgenomen, waardoor zij Wageningen geen toestemming kan geven voor de bouw van nieuwe woningen op open plekken in de stad
De gemeente en Wageningen UR pleiten in hun brief aan de minister voor extra woningen, zodat medewerkers van de kennisintensieve instellingen en bedrijven zich in Wageningen kunnen vestigen. Argument is dat zo een informeel netwerk kan worden opgebouwd, wat het wetenschappelijk klimaat ten goede komt. Ook het feit dat de mobiliteit wordt verminderd moet de minister overtuigen van de noodzaak om de volgende tekst in de WRO op te nemen: ten aanzien van de subregionale kern Wageningen dient haar bijzondere positie als internationaal kenniscentrum in het streekplan tot uiting te komen. (WRe)