Nieuws - 6 augustus 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Redding Zeezicht is nabij
Het voortbestaan van eet- en studentenhuis Zeezicht is iets minder onzeker geworden. Het college van B&W gaat in principe akkoord met de verbouwing van het voormalige pakhuis en stelt tienduizend gulden subsidie beschikbaar, mits Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) erin slaagt het pand te kopen
De eigenaar van het pand, een makelaar uit Barneveld, is hierover in onderhandeling met WBVG. Vervolgens moet WBVG ook nog een officiele bouwaanvraag indienen
De bewoners van Zeezicht zijn hoopvol. Er moet nog wel het een en ander aan het plan geschaafd worden om een bouwvergunning te kunnen krijgen, maar in principe gaat het college nu akkoord en kunnen we verder met het uitwerken van de plannen, legt bewoner ir Barend Put uit. Uit gesprekken met de gemeente, WBVG, de architect en de eigenaar van het pand moet duidelijk worden of aankoop en verbouwing haalbaar is. Put: We moeten bijvoorbeeld bekijken of we met de exploitatie van het restaurant de huur van de restaurantruimte kunnen betalen.
Om aan de wettelijk eisen van brandveiligheid te voldoen, moet het pand het horecagedeelte scheiden van het woongedeelte. Nu is het eethuis nog gesitueerd in de gezamenlijke woonkamer van de studenten op de eerste verdieping. In de nieuwe plannen verhuist het horecagedeelte naar beneden en krijgt het een eigen toilet en een berging. De studenten gaan naar grotere kamers op de bovenverdieping. (MBe)
Wageningen moet afval nog beter scheiden
Inwoners van Wageningen moeten meer papier, textiel en glas apart houden om te voldoen aan de doelstelling voor het jaar 2000 van het landelijke Afval Overleg Orgaan. Dat blijkt uit het rapport Afvalmonitor Wageningen 1997 dat het bureau Milieu en Werk uit Tilburg eind juni publiceerde
Het bureau onderzocht in opdracht van de gemeente het huishoudelijk restafval op bestanddelen die er niet in thuis horen, zoals papier, glas, textiel en GFT-afval. 41 Procent van het afval bestaat uit deze bestanddelen. In 1995 was dat nog 54 procent
Hoewel blijkt dat inwoners van Wageningen hun afval steeds beter apart houden, moet het gescheiden ingezamelde aandeel verder omhoog. Alleen voor GFT-afval is geen toename nodig; dat ligt met 77 procent al boven de norm van 70 procent die in 2000 landelijk gehaald moet worden. Het scheidingspercentage van papier is 73 procent en moet naar 85 procent in 2000, glas moet van 84 naar 90 procent en textiel moet van 30 naar 50 procent gescheiden inzameling
Om de inzameling van papier en textiel te verbeteren, plaatst de gemeente voor beide soorten acht extra bakken. Verder is er een inspecteur openbare ruimte ingezet voor de controle op de gescheiden inzameling. Overigens lijkt het erop dat vrijwel geen enkele gemeente de gestelde doelen haalt. Daarom moeten deze worden bijgesteld, stelt Geertruid van Beekum, medewerker van de Wageningse afdeling Openbare werken, in een commentaar op het rapport
Uit het onderzoek van Milieu en Werk blijkt dat de gemiddelde Wageninger 461 kilo vuilnis per jaar weggooit. Dat is minder dan de 515 kilo in vergelijkbare gemeentes. Inwoners van Wageningen produceren verder naar verhouding weinig GFT-afval en zij gebruiken veel glas. Verklaringen voor de resultaten zijn moeilijk te geven, stelt Ton Daanen van Milieu en Werk. Het GFT-afval bijvoorbeeld bedraagt 87 kilo per inwoner per jaar, terwijl dat in vergelijkbare steden 107 kilo is. Dat kan liggen aan het grote percentage flats in Wageningen, omdat groenafval vooral afkomstig is uit tuinen, legt Daanen uit. Maar ook de negenhonderd compostbakken die in 1996 zijn uitgereikt, kunnen voor dit resultaat zorgen. (MBe)
Bruil mag 's nachts rijden
De asfaltcentrale van Bruil Ede aan de Pabstendam in Wageningen kreeg op 20 juli alsnog toestemming om 's nachts in bedrijf te zijn. Bruil had hiervoor in april al een vergunning gekregen van de provincie, ondanks vele bezwaren. Hiertegen gingen gemeente Wageningen, omwonenden en de GGD in beroep bij de Raad van State. De bezwaarschriften, die vooral ingingen op stank- en geluidsoverlast, werden echter ongegrond verklaard. Van de Raad van State mag Bruil twaalf nachten per jaar draaien, en daarbij tussen 23.00 en 07.00 uur 45 ritten maken. (MBe)
Huurhuizen voor asielzoekers voorlopig van de baan
De vier huizen die De Woningstichting een maand geleden beschikbaar stelde voor de opvang van asielzoekers worden al weer regulier verhuurd. Het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA) accepteerde de huizen niet, tot verbazing van De Woningstichting, asielzoekerscentrum De Leemkuil en de gemeente. Volgens een woordvoerder van het COA is het probleem dat asielzoekers zonder verblijfsstatus sinds 1996 niet meer in reguliere woningen mogen worden opgevangen. De verschillende partijen wilden in juni desondanks enkele grote families zonder status in de woningen huisvesten. Nu komt het COA terug op de toezegging dat deze uitzonderingssituatie mogelijk is in Wageningen. Toch komen er na de vakantie weer gesprekken om te bekijken of er via een omweg alsnog iets te doen is aan de huisvesting van niet-statushouders, die soms lange tijd met grote families in een kamer moeten wonen. (MBe)