Nieuws - 5 maart 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Omscholing helpt academici aan werk
Het aantal werkeloze academici in Wageningen is het afgelopen jaar gedaald. Kees Noordeloos, vestigingsmanager van het arbeidsbureau in Wageningen, verwacht dat de daling het komende jaar doorzet
Het totaal aantal Wageningse werklozen daalde het laatste half jaar van 1997 met 12,5 procent van 2535 naar 2218. Onder academici daalde de werkloosheid met 14,5 procent, waardoor in december nog 910 werkloze academici geregistreerd stonden. Overigens telt Wageningen volgens het arbeidsbureau achttien procent werklozen, wat meer is dan het landelijk percentage van elf procent
Naast het aantrekken van de economie is volgens Noordeloos de daling onder LUW-afgestudeerden vooral te danken aan omscholing, bijscholing en werkervaringsprojecten van arbeidsbureau, gemeente en KLV. Ook hebben werkzoekende landbouwkundig ingenieurs geprofiteerd van toevalligheden, zoals de uitbraak van varkenspest en de perikelen rond BSE
Het arbeidsbureau creeerde vijftig WIAB-banen, speciaal voor Wageningen en enkele andere steden gecreeerde innovatieve werkervaringsplaatsen voor hoger opgeleiden. Daarnaast werden vijftig werkzoekenden omgeschoold naar arbeid in de logistieke sector, kwaliteitsmanagement, accountancy en automatisering. Praktisch al deze mensen vonden gegarandeerd een baan
Ook werden twintig academici uit de uitkering geholpen doordat ze na een sollicitatiecursus op een andere manier werk gingen zoeken. Daarnaast volgden zeventig mensen een training van vijf dagdelen bij het Agro-topcentre. In deze cursus leren werkzoekenden de taal van het bedrijfsleven te spreken, waardoor ze efficienter op zoek kunnen naar een baan. Volgens Noordeloos kennen academici de weg naar het bedrijfsleven minder goed dan afgestudeerden aan een hogere beroepsopleiding. De laatsten leren tijdens stages de taal van het bedrijfsleven spreken
Er zijn afstudeerrichtingen die slechter presteren dan andere. Zo bestaat er een overschot aan milieukundigen. Samen met KLV gaat het arbeidsbureau onderzoeken hoe deze studiegebonden werkloosheid kan worden opgelost. (WRe)
Zesbaansweg tussen Ede en Wageningen
De provincie Gelderland wil geen vrije busbaan aanleggen tussen Ede en Wageningen, maar een aanliggende busbaan. Een aanliggende busbaan is slechts enkele seconden langzamer dan een vrije, terwijl de aanleg drie miljoen gulden goedkoper is dan de circa tien miljoen kostende vrijliggende busbaan ten westen van de Dreeslaan/Mansholtlaan
Het busbaanplan voorziet vanuit Wageningen in twee rijbanen met aan weerszijden busbanen. Ter hoogte van Droevendaal komt een rotonde om auto's vanaf de DLO-gebouwen de Mansholtlaan op te leiden. Vanaf de Kierkamperweg in Bennekom, waar de Mansholtlaan in de Dreeslaan overgaat, wordt de provinciale weg verbreed tot vier rijbanen met daarnaast aan weerszijden een busbaan. Om de bussen zonder oponthoud over de eveneens te verbreden A12 te leiden, wordt ter hoogte van de snelweg een vrijliggende dubbele busbaan aan de westkant van de Dreeslaan aangelegd
Luut Jongman van de provincie Gelderland wil niet zeggen hoeveel sneller de bus uiteindelijk in Ede zal zijn, uit angst dat reizigers dit met een stopwatch gaan controleren. We hebben te maken met verschillende busroutes. Zo was even sprake van een busroute over het DLO-terrein. Deze optie is weer verlaten. Duidelijk is dat je moet kijken naar het hele traject. Het is van groot belang dat de tijdwinst die we op het provinciale stuk boeken in de bebouwde kom niet weer verloren gaat. Er moet nog naar gekeken worden welke aanpassingen dat binnen de bebouwde kom vergt.
De kosten van de busbaan op de provinciale weg worden opgebracht door de provincie Gelderland. Rijkswaterstaat betaalt de aansluiting met de A12, de gemeente Ede financiert de aansluiting vanaf Ede, Wageningen betaalt voor de rotonde en DLO betaalt ook mee. Met de verbreding van de weg en de aanleg van de busbaan zal, als er geen bezwaren binnenkomen, in 2000 worden begonnen. (WRe)
Grunberg en Mak in Wageningen voor Boekenweek
Panorama Nederland - Stad en land in proza en poezie. Het thema van de Boekenweek - van 11 tot 21 maart - heeft een Wageningse klank. De organisatoren van het Wageningse boekenweekprogramma halen de schrijver van het boekenweekgeschenk, Arnon Grunberg, en van het boekenweekessay, Geert Mak, naar Wageningen. Daarnaast bedachten de organisatoren - de Openbare Bibliotheek en de boekhandels Vermeer en Kniphorst twee avonden met een wetenschappelijke inslag
De Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB) organiseert elk jaar de Boekenweek en nodigt twee schrijvers uit tot het schrijven van speciale boekjes over het thema van de Boekenweek. Dit jaar schreef Arnon Grunberg het boekenweekgeschenk: De heilige Antonio, een in de Verenigde Staten gesitueerd verhaal over de broers Paul en Tito en hun fascinatie voor het ondoorgrondelijke Kroatische meisje Kristin. Geert Mak wijdt het boekenweekessay, Het ontsnapte land, aan het verdwijnen van de duidelijke overgangen van land naar stad en de invloed die dat heeft op het klassieke dorpsleven. Dat thema houdt direct verband met zijn bestseller Hoe God verdween uit Jorwerd
Het is al de derde keer dat Wageningen de schrijver van het boekenweekgeschenk weet binnen te halen. In 1996 opende geschenkauteur Renate Dorrestein de Boekenweek in Wageningen. Ze was zo onder de indruk van het aandachtige Wageningse publiek, dat ze haar opvolger Adriaan van Dis aanraadde om ook in Wageningen aan zijn Boekenweektournee te beginnen. Dat Arnon Grunberg ook Wageningen aandoet, komt omdat hij iedere studentenstad wil bezoeken die zich bij de CPNB had aangemeld
In het kader van de Boekenweek wordt volgende week maandag, 9 maart, de planologische toekomst van Nederland aan een kritisch blik onderworpen door onder anderen Hans Renes (historisch geograaf van Staringcentrum en Universiteit Utrecht) en Klaas Kerkstra (hoogleraar Tuin- en Landschapsarchitectuur aan de Landbouwuniversiteit Wageningen). Een week later kruisen Midas Dekkers (bioloog en schrijver) en Frans Vera (beleidsmedewerker bij LNV) de degens over de relatie tussen landschap en literatuur. (MWo)
't Gat opent kelder voor homo's

Voor de gay-scene in Wageningen komt er een extra uitgaansgelegenheid bij. De homo's en lesbiennes konden tot nu toe alleen op vrijdagavond in de Wilde Wereld terecht, maar vanaf 29 maart kunnen ze elkaar ook iedere zondagmiddag ontmoeten in cafe 't Gat in de Herenstraat. Hoewel de overheid onlangs aankondigde het happy hour te willen verbieden, begint 't Gat ermee, omdat dit fenomeen er volgens de organisatoren in de homowereld gewoon bij hoort. De jamsessies die tot nu toe in de kelder plaatsvonden, worden verplaatst naar boven. (WRe)
PvdA blijft de grootste partij

De partij van de Arbeid heeft de gemeenteraadsverkiezingen op 4 maart gewonnen. De partij haalde 25,8 procent van de stemmen, net iets meer dan Groen Links, die met 25,1 procent tweede werd. Beide partijen krijgen een zetel extra in de nieuwe gemeenteraad, net als de VVD. De grote verliezer is D66 die twee van de vier zetels inlevert. De combinatie RPF/GPV komt met een zetel in de raad. De nieuwe partijen Wageningen Werkt en Nederland Mobiel slaagden daar niet in. (SVk)
Unitas organiseert talentenjacht voor bandjes
Unitas organiseert in samenwerking met Stichting Heidepop het Heidepop-festival, een talentenjacht voor bandjes uit de regio Ede/Wageningen. Het evenement, dat vorig jaar plaatsvond onder de naam Valleipopprijs, is opgezet om kleine bandjes en dj's een keer in de schijnwerpers te plaatsen. Daarnaast geeft het getalenteerde muzikanten een kans op een mogelijke doorbraak
De organisatoren, Jeffrey Raymakers en Roelof Goodijk, verwachten dit jaar weer een flink aantal deelnemers. Die kunnen zich tot 31 maart opgeven door middel van het opsturen van een demo en enkele biografische gegevens over hun band
Vanwege het hoge aantal verwachte inschrijvingen worden er diverse voorrondes gehouden. Deze selecties vinden plaats in cafe 't Gat en jongerenvereniging Unitas. Een deskundige commissie gaat de uiteindelijke finalisten selecteren, die op 15 mei in Unitas de strijd met elkaar aanbinden. Naast een betaald optreden op Unitas wordt de winnende finalist beloond met een mogelijkheid zich te profileren op de Gesel van Gelderland, het muziekfestival voor alle regio-winnaars in de provincie. Het behalen van de eerste prijs op dit evenement levert een optreden op tijdens de Grote Prijs van Nederland. (BSl)
Rectificatie

De genomineerde voor de milieuprijs hoger onderwijs waarover het WUB in het vorige nummer berichtte, is niet de sectie Veehouderij maar de leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen van de het departement Dierwetenschappen. (ASi)