Nieuws - 29 januari 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Vergunning asfaltcentrale blijkt veel ruimer dan gedacht
Bewoners van de Havenstraat en de Niemeijerstraat beklaagden zich vrijdag 23 januari bij Jan Nijland, lid van Provinciale Staten voor D66, over het in de haven gelegen asfaltverwerkingsbedrijf van Bruil Ede. Nijland bracht een werkbezoek aan de omgeving van de asfaltcentrale, onder begeleiding van de voltallige Wageningse D66-fractie
De asfaltcentrale veroorzaakt ernstige overlast door lawaai, stank en stof. Met name de ronkende vrachtauto's die overdag en 's nachts via de Costerweg de dijk op- en afrijden ervaren omwonenden als onverdraaglijk. De centrale moet hier weg, stelt een van hen. 85 Procent van de grondstoffen voor asfalt wordt over land aangevoerd, slechts vijftien procent komt via het water.
Nijland schrok toen hem werd uitgelegd hoe Bruil de vergunning die de provincie in 1995 heeft afgegeven, kan benutten. Bruil vroeg een nachtelijke werkvergunning aan voor 45 vrachtwagenbewegingen en twaalf nachten per jaar. Wethouder Harry Genen, ook bij het werkbezoek: De aanvraag was gecamoufleerd opgesteld. Pas nadat de voorlopige voorziening was afgegeven, kwam ik erachter dat Bruil voor iedere nacht 45 bewegingen had aangevraagd, en een werkvergunning voor twaalf nachten per jaar werken buiten de eerder vergunde werktijden. Nijland: Hier zakt mijn broek van af. Ik dacht: twaalf nachten per jaar, wat is dat nou. Tegen de voorlopige voorziening van de provincie is door zowel de gemeente Wageningen als bewoners bezwaar aangetekend. Daarover beslist de provincie op 13 maart
Inmiddels heeft Bruil al weer een nieuwe aanvraag ingediend, waarin het bedrijf vraagt om uitbreiding van de vrachtwagenbewegingen van 45 naar 110, en een vergunning voor achttien nachten in plaats van de huidige twaalf
Het probleem is dat het asfalt 's nacht moet worden gemaakt, omdat in de nachtelijke uren aan de wegen wordt gewerkt. Wethouder Genen onderkent dat probleem en pleit voor het verplaatsen van de asfaltcentrale naar het industrieterrein tussen Arnhem en Westervoort, een knooppunt waar water en wegen bij elkaar komen. Wel wil hij de zand- en grindoverslag van Bruil in de haven behouden. Daarbij wil hij de vrachtauto's richting Rhenen om het industrieterrein in de Nude heen de stad uit en in leiden. Om die optie te kunnen realiseren is extra geld nodig van de regio en de provincie. Bruil Ede was niet bereikbaar voor commentaar. (WRe)
Starters krijgen meer kans op een woning
De Woningstichting Wageningen stelt vanaf 1 april zogenaamde starters gelijk aan woningzoekende doorstromers op de woningmarkt. De inschrijftijd van starters gaat even zwaar wegen als de woonduur van doorstromers. Dit is het resultaat van een evaluatie die de Woningstichting Wageningen in november 1997 hield met de gemeenten Ede en Wageningen en de woningcorporatie Woonstede in Ede
Sinds januari 1996 biedt de Woningstichting woningen aan via advertenties in de Veluwepost. Reagerende woningzoekenden die niet over een huur- of eigen woning beschikken, worden aangemerkt als starter. Mensen die een woning achterlaten kunnen als doorstromer reageren. Toen het aanbodmodel in 1996 begon, is de regel ingesteld dat doorstromers in principe altijd voorrang hebben op starters. Starters bleken daardoor moeilijk aan een woning te komen. Na een half jaar werd dit opgelost door bepaalde woningen alleen voor starters aan te bieden
Deze methode van aanbieden vervalt per 1 april. Starters en doorstromers zijn dan aan elkaar gelijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat studenten die lang in een studentenhuis wonen en al die tijd als woningzoekende staan ingeschreven, als starter meer kans maken op populaire woningen in de aanbiedingsadvertenties. Als de Woningstichting moet kiezen tussen een starter en een doorstromer met een even lange wachttijd, krijgt de doorstromer voorrang. (WRe)
Fontein op Markt wellicht vervangen
De hoge kosten van renovatie van de fontein op de Wageningse markt, tweehonderdduizend gulden, zijn te wijten aan de constructie van het bouwwerk. Het kunstwerk is moeilijk te demonteren, stelt gemeenteambtenaar Bert Breedveld van de afdeling Project en beheer. Daarom overwegen burgemeester en wethouders de fontein te vervangen door een alternatief kunstwerk met water
Breedveld legt uit dat ontmanteling van de fontein nodig is om verschillende redenen. Ten eerste staat de provincie niet toe dat nog langer grondwater voor de fontein wordt opgepompt, omdat dat water verontreinigd kan zijn. Daarom moet er een reservoir onder de fontein komen. Hetzelfde water kan dan steeds worden rondgepompt
Een ander punt is volgens Breedveld dat het kunstwerk is ontworpen in een tijd van minder vandalisme. De spuitmonden steken naar buiten. Als we ze terugplaatsen in dezelfde stand, verwachten we dat ze binnen enkele weken afgebroken zijn. We zullen de spuiters in het steenwerk moeten integreren.
Een derde kostenpost is het vervangen van platen natuursteen van de fontein die gescheurd zijn. In die nieuwe platen moeten de huidige inscripties worden ingebeiteld
De kosten van renovatie zijn dusdanig hoog dat voor hetzelfde geld een heel nieuw kunstwerk kan worden aangeschaft. Daar komt bij dat na renovatie de ontmantelingsproblemen blijven, waardoor ook bij een toekomstige renovatie de kosten hoog zijn. Dat is ook de reden om nu grondig te kijken naar een mogelijk alternatief kunstwerk met water. (WRe)
Vijftienhonderd kerstbomen ingeleverd

De Wageningse bevolking, bestaande uit veertienduizend huishoudens, heeft dit jaar 1.555 kerstbomen bij de gemeente ingeleverd. Net als vorig jaar zijn de bomen afgevoerd naar compostbedrijf Van Woudenberg in Renkum. Het bedrijf verwerkt de bomen tot compost die wordt gebruikt in de groenvoorziening en de bos- en tuinbouw. De mensen die de moeite namen om een boom te brengen kregen daarvoor een kwartje. In totaal keerde de gemeente bijna vierhonderd gulden uit. (WRe)
Nieuwsfoto, Mandjes

De derdewereldmandjes uit het kerstpakket van vorig jaar waren weliswaar goed bedoeld, maar vielen bij een aantal LUW'ers kennelijk minder goed in de smaak. Een tiental mandjes is ingeleverd bij de blij verraste stichting Emmaus Regenboog, die de mandjes weer zal verkopen. De opbrengst daarvan gaat, zoals altijd, naar een goed doel. Zo vindt, naast kleding en huisraad, ook het goede doel een tweede bestemming; een soort recycling van goede bedoelingen. (BSl)