Nieuws - 15 januari 1998

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Bewoners Droevendaal mogen nieuwe huurders voordragen
De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) wil geleidelijk haar toewijzingsbeleid van kamers wijzigen. Ze denkt aan het systeem van cooptatie, waarbij zittende huurders onder bepaalde voorwaarden een nieuwe bewoner voordragen
Bewoners van Herenstraat 14 kunnen dit reeds, maar na de invoering van de nieuwbouwplannen mogen ook de bewoners van het complex Droevendaal, vanwege de specifieke woonsfeer, nieuwe huurders voordragen
Na Herenstraat 14 willen we eens kijken hoe cooptatie bij een groter complex verloopt. We sluiten niet uit dat het systeem wordt overgeheveld naar de flats, stelt adjunct-directeur Jan Harkema van de SSHW. Vast staat dat mensen die door de bewoners worden voorgedragen, op de wachtlijst moeten staan en aan de criteria moeten voldoen. Tegelijkertijd moeten we zien te voorkomen dat mensen die graag op Droevendaal wonen maar die niet worden voorgedragen, jarenlang op de wachtlijst staan.
Overigens weerspreekt Harkema dat SSHW de wachttijden voor eerstejaars studenten wil laten oplopen tot ongeveer een jaar omdat dan de leegstand minimaal is. Wachttijden van een jaar zijn volstrekt niet aan de orde. Wij streven ernaar om eerstejaars in de eerste maanden van hun studie van een kamer te voorzien. Daarbij gaan wij ervan uit dat een leegstand van twee procent op jaarbasis acceptabel is. We bouwen dus voor de komst van de eerstejaars leegstand op.
Overigens verhuurt SSHW sinds juli vorig jaar ook kamers aan studenten van de Christelijke Hogeschool en mbo-instellingen in Ede. Het afgelopen half jaar is het aantal kamers van SSHW in Ede gegroeid van 250 naar 350. Het gaat om driekamerwoningen die zijn overgenomen van de Edese woningbouwcorporatie Woonstede. (WRe)
Gemeente compenseert kostenstijging banenpoolers
Minder draagkrachtige organisaties in Wageningen die via de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) een banenpooler in dienst hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente Wageningen. Die tegemoetkoming compenseert de verhoging van de zogeheten inleenvergoeding met zevenhonderd gulden. Organisaties met een banenpooler moeten deze vergoeding, tot nu toe 3700 gulden per jaar, betalen aan de Stichting Banenplan van de gemeente
Het gemeentebestuur nam deze beslissing op 13 januari, maar heeft daarbij de term minder daadkrachtig niet gedefinieerd. Gemeentevoorlichter Ellen Speet: Omdat die term moeilijk te definieren valt, wachten ze gewoon af wat er komt. Het gaat met name om organisaties die voorheen alleen met vrijwilligers konden werken en die dankzij de WIW sinds een paar jaar een betaalde kracht in dienst kunnen hebben. Die instellingen zouden, blijkens een paar aan de gemeente gezonden brieven, met de verhoging van de inleenvergoeding in de problemen komen.
Overigens stelt het gemeentebestuur met ingang van 1 januari een eenmalige premie van 2.400 gulden beschikbaar voor banenpoolers die doorstromen naar regulier werk . Die premie moet een inkomensderving van maximaal 1080 gulden compenseren. Bananpoolers ontvangen dat bedrag jaarlijks als onkostenvergoeding. Bij regulier werk voor het minimumloon bestaat die vergoeding niet. (WRe)
Plan voor Wageningse Kennisdagen gereed
De stichting Kennisstad Wageningen organiseert op 16, 17 en 18 april de Wageningse Kennisdagen. Doel van dit kennisfestival, dat het thema Voedsel en groene ruimte meekreeg, is een dialoog te starten tussen wetenschap en samenleving. Volgens de organisatie bestaat de doelgroep uit iedereen, van wetenschapper tot kennisgebruiker, die geinteresseerd is in een duurzame samenleving. Tijdens de drie dagen zullen wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties, bekende Nederlanders en politieke partijen hun visie op een duurzame samenleving presenteren
Het festival vindt plaats op het universiteitscomplex De Dreijen. Op een open podium komen debatten over maatschappelijke issues, er is een bedrijvenmarkt en er komt een groot congres voor professionele bezoekers. Het geheel wordt opgeluisterd door muziek, cabaret en toneel
Tijdens de Kennisdagen organiseren de stichting en de LUW tevens een reunie voor twintigduizend alumni. Aanleiding is het tachtigjarig bestaan van de LUW. De totale kosten voor de dagen zijn begroot op ruim een miljoen gulden. De organisatie denkt via LUW, DLO, gemeente Wageningen, provincie Gelderland en andere regionale instanties pakweg de helft van dat bedrag aan subsidies bij elkaar te krijgen. De andere helft moet komen van nationale overheden en fondsen. De organisatie hoopt met het festival een nieuwe uitstraling van het Kenniscentrum Wageningen te bewerkstelligen naar pakweg twee miljoen lezers en circa vijftienduizend festivalgangers. (WRe)
Movie Weekend ongekend succes
Het zesde Movie W filmfestival heeft vorige week een record aantal bezoekers getrokken. In drie dagen tijd werden in twee zalen in De Wereld twaalf films vertoond, waar meer dan 950 bezoekers op af kwamen. Ook de middagvoorstellingen trokken ondanks het mooie weer veel publiek. Zelfs sommige nachtfilms die normaal minder lopen en die we vooral draaien om de kick, trokken meer dan vijftig bezoekers, vertelt ir Wiepko Oosterhuis, banenpooler bij filmhuis Movie W. Zes jaar gelden begonnen we met een filmweekend. De ruim zeshonderd bezoekers van destijds hebben we tot dit jaar nooit meer kunnen evenaren. (WRe)
Gemeente stopt gescheiden inzameling blik
De gemeente Wageningen gaat de blikbakken en de zes glasbakken voor wit glas verwijderen, omdat het niet langer zinvol is deze twee afvalproducten aan de bron te scheiden. De gemeente plaatste enige jaren geleden glasbakken voor wit glas om aan de wens van de glasverwerkende industrie te voldoen. Inmiddels blijkt deze het glas beter op het bedrijf te kunnen scheiden. Vandaar dat de gemeente het glas nog slechts integraal wil inzamelen
Ook de blikbakken zullen niet langer het straatbeeld ontsieren. Bij de start in de jaren tachtig was het apart inzamelen van blik nodig omdat het Wageningse afval toen nog, tot in 1994, werd gestort. Nu het afval wordt verbrand, wordt het blik bij voorscheiding magnetisch uit het afval gehaald. Het apart inzamelen van blik blijkt in Wageningen zeer goed te verlopen. Hoewel al langer bekend was dat het eigenlijk weinig zinvol is, heeft het college nu pas besloten de blikinzameling stop te zetten. Dat heeft te maken met communicatie naar de bevolking toe, vertelt gemeentevoorlichter Ellen Speet. Je kan mensen moeilijk het ene jaar vertellen dat blik inzamelen noodzakelijk is, en dan opeens niet meer. Vroeger was de techniek er niet en nu wel - we denken dat we dat aan de mensen kunnen uitleggen. (WRe)
Pantarijn voorbeeldschool bij computeronderwijs
Scholengemeenschap Pantarijn gaat mogelijk een voorbeeldfunctie vervullen voor scholen in de regio op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo'n honderd scholen in Nederland, waaronder Pantarijn, hebben een plan ingediend bij minister Ritzen om ICT-school te worden. Het ministerie heeft voor deze scholen, die versneld computers invoeren in het onderwijs en een voorbeeldfunctie voor de regio gaan vormen, een bedrag van driehonderd gulden per leerling beschikbaar gesteld. We zijn nog in afwachting of ze ons plan goedkeuren, maar de verwachting is dat alle honderd scholen kunnen meedoen, vertelt Frans Jansen Vreling, verantwoordelijk voor automatisering op de school
Volgens Jansen Vreling is het mooi meegenomen dat het Wagenings lyceum aan de Hollandseweg naast de Leeuwenborch ligt en daardoor reeds op de glasvezel is aangesloten. Maar het ministerie heeft laten weten dat alle ICT-scholen kunnen beschikken over een glasvezelkabel. Voor Rhenen zal dat dus ook nog geregeld worden.
Pantarijn is het fusieproduct van het Wagenings lyceum aan de Hollandseweg, de technische school aan de Churchillweg en de VBO/Mavo in Rhenen, en telt 2200 leerlingen. De school wil straks minimaal een computer per tien leerlingen hebben, terwijl nu gemiddeld vijftien leerlingen met een computer moeten doen. (WRe)
Helft parkeervergunningen verlopen
Slechts drie- van de zeshonderd parkeervergunningen die op 1 januari verliepen is verlengd. Aangezien de parkeerplaatsen nog even vol zijn als vorig jaar, staan in het Wageningse centrum naar schatting zo'n driehonderd auto's met een verlopen vergunning. In principe lopen de eigenaren van die voertuigen kans op een boete. Maar de politie treedt niet tegen hen op. Door alle werkzaamheden in de binnenstad is er al veel overlast voor de bewoners, vindt woordvoerder Ferdy Bouwknegt. Auto's die zelfs geen verlopen vergunning hebben, krijgen wel een bon
De gemeente Wageningen wijt het massale foutparkeren aan onbekendheid. Toen de vergunningen bij de vorige jaarwisseling verlengd moesten worden, heeft de gemeente elke vergunninghouder aangeschreven. Inmiddels is het aantal vergunningen sterk gestegen en is het lastiger elke houder een brief te sturen. Caroline Joostink, als ambtenaar burgerzaken verantwoordelijk voor de uitgifte van de vergunningen: Alle houders kregen bij de vergunning een brief waarin we meldden dat ze zelf ruim van te voren een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Blijkbaar hebben die mensen de brief niet gelezen. De autobezitters moeten officieel acht weken van tevoren een nieuwe vergunning aanvragen. (HvL)
Nieuwsfoto, De Eco 100