Nieuws - 27 november 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Wageningen werkt beter
Wageningse ondernemers presteerden in 1997 beter dan hun collega's buiten de stad. In de Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling scoren de Wageningers op alle fronten beter. Omzet, export en werkgelegenheid groeien harder en Wageningers maken vaker winst
De goede cijfers sterken het zelfvertrouwen van de ondernemers; 99 procent denkt dit jaar winst te maken. De investeringen groeien met ruim vijftig procent. Wageningen doet het extra goed in vergelijking met andere gemeenten in de regio. De Valleiregio, waartoe ook Ede en Veenendaal behoren, scoort vaak slechter, soms ongeveer gelijk aan de landelijke gemiddelden
De Kamer van Koophandel verwijt de ondernemers in de regio dat ze achteroverleunen. De resultaten zijn niet erg slecht, maar de ondernemers lijken zich niet voor te bereiden op de toekomst. De investeringen zijn het afgelopen jaar ruim vier procent gedaald. Wageningse ondernemers durven wel geld in hun bedrijf te steken; de investeringen groeiden gemiddeld met 53 procent
Woordvoerder Henri Elands van de Kamer van Koophandel schrijft de positieve ontwikkelingen van de Wageningse economie toe aan het hoge aandeel van dienstverlenende bedrijven in de stad. De groei zat vooral in onderzoek en de horeca. Die sectoren zijn beide sterk vertegenwoordigd in Wageningen. De dienstverlenende bedrijven zagen afgelopen jaar hun omzet met ruim vijftien procent groeien. 97 Procent van de bedrijven maakt winst, terwijl ook de overige drie procent in '98 winst denkt te maken. De goede resultaten zorgden voor tien procent groei van de werkgelegenheid in de sector. De weinige industrie in de stad deed het slechter dan gemiddeld. Terwijl de export van dienstverlenende bedrijven steeg met zo'n twintig procent, daalde de export van de Wageningse industrie ruim zestig procent
Behalve de grote vertegenwoordiging van de dienstverlenende sector lijkt de stad ook te profiteren van de vele kleinere bedrijven in de stad. Bedrijven met minder dan vijftig werknemers ontwikkelden zich beter dan de grote jongens. Volgens de woordvoerder zijn de goede prestaties van kleinere bedrijven een landelijke trend. (HvL)
LUW'ers en DLO'ers vinden geen woningen van hun gading
Uit een enquete van de gemeente Wageningen onder 2783 LUW- en DLO-medewerkers die niet in Wageningen wonen, blijkt dat zij niet naar Wageningen verhuizen omdat ze geen woningen van hun gading kunnen vinden. De gemeentelijke afdeling Bouwen en wonen, die de enquete uitvoerde, kreeg 1286 reactie binnen. Bijna dertig procent van de respondenten geeft te kennen in Wageningen te willen komen wonen. 85 Respondenten zijn geinteresseerd in twee-onder-een-kapwoningen vanaf 2,5 ton; 160 personen geven aan wel iets te zien in een vrijstaande woning vanaf drie ton
Theo Lemstra van Bouwen en wonen geeft aan dat deze wensen mogelijk in vervulling komen als de woningprojecten Rustenburg (tegenover het huidige zwembad) en Boomgaarden (de boomgaard van Tuinbouwplantenteelt ten westen van de Pomonaflats) doorgaan. Maar zelfs als de daar geplande woningen er komen, is het nog de vraag of de respondenten werkelijk tot de aankoop van een woning overgaan. Ik ben bang dat de prijzen hoger komen te liggen dan veel mensen in gedachten hebben. Veel van de ondervraagden wonen nu in de Betuwe en daar zijn de woningen nogal wat goedkoper dan in Wageningen, aldus Lemstra
Uit de enquete blijkt verder dat het huren van een woning in Wageningen voor mensen die buiten Wageningen wonen nauwelijks een optie is. Slechts 32 ondervraagden geven aan belangstelling te hebben voor een huurwoning
Voor degenen die zeggen niet in Wageningen te willen wonen, is de slechte openbaarvervoerverbinding een belangrijke reden naast het gebrek aan woningen. (WRe)
SSHW-wachtlijst van een jaar onaanvaardbaar
Drs Hans Bosman, hoofd Studentenzaken, waarschuwt Stichting Sociale Huisvesting Wageningen de wachttijd voor studentenkamers niet te hoog te laten oplopen. SSHW streeft naar een wachttijd van ongeveer een jaar voor nieuwe studenten, want dan is de leegstand minimaal. De wachttijd ontstaat doordat SSHW haar kamerbestand met minstens vijf- tot zeshonderd kamers wil verkleinen. SSHW maakte onlangs in de nota Kort verblijf van lange duur bekend dat ze drie of vier studentenflats wil slopen. Voor die flats komen kleinere complexen in de plaats
Bosman is bang dat studenten die te lang gedwongen worden buiten Wageningen te wonen, een belangrijk deel van het studentenleven mislopen. Een wachttijd van een jaar is onaanvaardbaar. De verblijfsduur van studenten loopt al terug. Wij proberen ervoor te zorgen dat de student zich zo snel mogelijk thuis voelt. Die inspanningen zijn vergeefs als de student het hele eerste jaar niet hier kan wonen. Bovendien verwacht hij dat lange wachtlijsten voor studentenkamers slecht zijn voor de concurrentiepositie van de LUW
De corporatie wil meer variatie in het aanbod van studentenkamers. Voor dat streven heeft Bosman wel waardering. Ik vind het moedig dat ze met een dergelijk ambitieus plan durven komen. Op dit moment heeft SSHW een nogal eenzijdig aanbod. Voor de doorsnee student voldoet het, maar als de wensen maar een beetje afwijken, dan kan SSHW daar nog niet op inspelen.
SSHW heeft de universiteit uitgenodigd een reactie te geven op de plannen. Voor zo'n officiele reactie vindt Bosman het te vroeg. Zijn afdeling studeert op de nota. (HvL)
Promovendi snel onder dak bij SSHW
Aio's en oio's van buiten Wageningen hoeven voortaan niet meer te wachten op een kamer in een studentenflat. Het Wagenings Aio en Oio Overleg is in gesprek met de eigenaar van de flats over een voorkeursbehandeling voor promovendi. De eigenaar, Stichting Sociale Huisvesting Wageningen, is positief over een dergelijke regeling. Jan Carette van het Aio en Oio Overleg: Ze zien promovendi als een interessante doelgroep. Je weet bijna zeker dat ze minstens vier jaar in Wageningen blijven.
Voor de promovendi is de regeling een uitkomst, denkt Carette. Als je een aio-baan aanvaardt, moet je meestal op stel en sprong een kamer regelen. De universiteit heeft daar niets voor geregeld. Carette spreekt uit eigen ervaring. Toen ik uit Leiden naar Wageningen kwam voor een aio-baan, had SSHW een wachtlijst van vier tot vijf maanden. Ik heb maar een kamer in Renkum betrokken.
De promovendus hoopt binnenkort een overeenkomst te sluiten met SSHW. Eind deze maand is er nog een bespreking met SSHW. Dan gaan we de praktische punten uitwerken. Kort daarna kan de regeling ingaan. Waarschijnlijk worden vooral kamers met eigen voorzieningen als kookgelegenheid en eigen sanitair voor de promovendi gereserveerd. Maar concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt. Een enquete moet uitwijzen welke kamers het meest interessant zijn voor de doelgroep. SSHW heeft toegezegd met die voorkeur rekening te houden. (HvL)
Nieuwsfoto, De nieuwe markt