Nieuws - 13 november 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Wethouder Spitteler stopt
Peter Spitteler, wethouder van Sociale en economische zaken, verlaat na de verkiezingen de politiek. Hij stelt zich niet meer beschikbaar voor een plaats op de kandidatenlijst van zijn partij, de PvdA
Spitteler: Ik ben nu parttime betaald wethouder, terwijl ik wel vijftig uur in de week werk. Dat kan ik niet langer verantwoorden tegenover mijn gezin. Het bleek Spitteler niet mogelijk de halve wethoudersbaan te combineren met een andere halve baan. Hij schat de kans klein dat de PvdA aan het volgende college twee fulltime wethouders mag leveren. De wethouder keert ook niet terug in de raad als gewoon raadslid. Hij is bang dat de verhouding met zijn opvolger niet zuiver kan zijn door zijn ervaring als wethouder
Spitteler ontkent dat hij tot zijn beslissing is gekomen door kritiek op zijn functioneren. Zeker in het begin had de wethouder last van een gebrek aan ervaring in de Wageningse politiek. Hij was pas kort voor zijn wethouderschap naar Wageningen verhuisd. Ik had wel politieke ervaring opgedaan als raadslid in mijn vorige woonplaats, Diemen, maar had in Wageningen geen netwerk. Gecombineerd met een ambitieuze raad en een slecht functionerende sociale dienst zorgde die informatieachterstand voor een zware beginperiode
Ondanks die achterstand is Spitteler tevreden over zijn wethouderschap. Ik heb wel resultaten geboekt. De sociale dienst functioneert goed na de reorganisatie. Het contact met het bedrijfsleven is verbeterd. De bedrijventerreinen Nudepark en Agro Businesspark zijn bijna vol. (HvL)
Nieuwsfoto, Kunstagenda

Jongerenorganisaties werken slecht samen
Wageningse organisaties die zich bezig houden met jongerenbeleid weten vaak niet van elkaar waar ze mee bezig zijn. Daardoor kunnen de activiteiten van de organisaties elkaar overlappen en kunnen groepen jongeren buiten de boot vallen. Dat is de belangrijkste conclusie van een rapportage van de gemeente Wageningen. Voor het eerst werkte een onderwijsambtenaar met de ambtenaar jeugdzaken aan een rapport. Om de samenwerking te verbeteren organiseert de gemeente begin volgend jaar een werkconferentie
De conclusie wordt ondersteund door opmerkingen van jongerenwerker Kees Oosting. Ik wist pas van het bestaan van het onderzoek nadat een journalist mij om commentaar vroeg. Stijn Bierman, voorzitter van jongerenvereniging Unitas, weet helemaal niet van het onderzoek. Ik vind het zo raar. We willen best samenwerken met de gemeente. En dan houden ze buiten ons om zo'n onderzoek. Siep Stamrood, medeopsteller van het rapport, weet waarom het onderzoek buiten de twee is omgegaan. Zij zijn nog niet zo lang in functie. We hebben dit rapport geschreven naar aanleiding van een schriftelijke enquete uit januari 1996.
Aanleiding voor het rapport was de constatering dat er in Wageningen relatief veel jongeren wonen. Stamrood: We vroegen ons af of dat ook leidt tot veel problemen. Dat bleek niet het geval. Slechts vijftien procent van de jongeren zorgt voor enige mate van overlast. Met 85 procent van de jongeren gaat het goed. De overmaat van jongeren in Wageningen komt door het grote aantal studenten in de stad. Juist die groep heeft weinig problemen. Bovendien hebben die hun eigen opvangcircuit en eigen faciliteiten voor sport en ontspanning. (HvL)
Ministeriele denktank komt naar Wageningen
De stichting Duurzame Chemie Ontwikkeling wil zich vestigen in Wageningen. De stichting is de opvolger van DTO-Chemie, een studieclub van vijf ministeries die probeert duurzame chemie te stimuleren. Woordvoerder Wim van Heugten stelt dat Wageningen een uitgelezen vestigingsplaats is voor zijn stichting, vanwege de concentratie aan kennis over hernieuwbare grondstoffen. Hij roemt het Wageningse onderzoek naar organische zonnecellen en het vastleggen van biomassa
Het projectbureau van DCO wordt ongeveer vier man sterk. Zij coordineren onderzoek naar duurzame chemie. Waar universiteiten en instituten zich steeds meer toeleggen op onderzoek dat op korte termijn iets oplevert, houden wij de lange termijn in de gaten. De stichting verricht zelf geen onderzoek maar brengt onderzoekers samen, lobbyt en brengt advies uit aan subsidieverstrekkers. Van Heugten sluit ook samenwerking met het bedrijfsleven niet uit. De Rabobank heeft al interesse getoond om geld uit groene beleggingsfondsen te investeren in onderzoek.
Van Heugten heeft nog geen huisvesting voor de stichting op het oog. Waarschijnlijk vindt die onderdak bij het IAC, een DLO-instituut of een gebouw van de LUW. (HvL)
Nieuwe exploitant treintaxi op Ede-Wageningen

De dienstverlening van de treintaxi op station Ede-Wageningen moet drastisch verbeteren. Reizigers moeten nu nog vaak te lang wachten op een treintaxi. De slechte service werd afgestraft door de reizigers, die de taxi's massaal de rug toekeerden. Terwijl op de andere stations de treintaxidienst groeide, daalde het aantal treintaxireizigers op Ede-Wageningen de afgelopen jaren van vijftien- naar elfduizend. Omdat Taxibedrijf Kranenburg, dat de dienst nu onderhoudt, aangeeft de dienstverlening niet te kunnen verbeteren, verlengt NS-dochter Transvision het contract met het bedrijf niet als het op 1 januari 1998 afloopt. Welk bedrijf de treintaxi de dienst gaat voortzetten is niet bekend. (HvL)