Nieuws - 9 oktober 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
Misverstand verstoort bezoek partnerstad
Een misverstand over de rol van beide gemeenten in de stedenband tussen Wageningen en het Duitse Morfelder-Waldorf zorgde voor wrevel bij een bezoekende delegatie Duitse raadsleden
De Wageningse gemeenteraad wil de rol van de gemeente in de betrekkingen verminderen, ten gunste van particuliere banden tussen verenigingen in beide steden. Een groot deel van de contacten die voorheen door de gemeenten werden onderhouden, wordt overgenomen door een platform van geinteresseerde burgers. De stedenband blijft bestaan, maar we willen af van de verplichte protocollaire bezoekjes, stelt GroenLinks-raadslid Jelle de Gruyter
Hoewel Wageningse raadsleden dachten hun Duitse collega's tijdens een vorig bezoek overtuigd te hebben, kwam afgelopen weekeinde toch een negentienkoppige delegatie op bezoek in Wageningen. De Duitsers verwachtten een gezamenlijke commissievergadering van hun delegatie met Wageningse raadsleden. De Gruyter: Toen burgemeester Sala aangaf dat hij in petit comite wilde overleggen met een afvaardiging van de Duitsers, brak de pleuris uit. Een aantal leden van de delegatie voelde zich beledigd.
Morfelers topambtenaar Reinhold Jakob drukt het diplomatiek uit: We hebben ons niet geergerd. Het gesprek met Wageningse burgemeester Jaap Sala stemde ons wel tot nadenken.
De Duitsers hadden de opmerkingen tijdens het Wageningse bezoek anders geinterpreteerd, aldus Jakob. Het was ons duidelijk dat Wageningen de stedenband meer wil verankeren in de samenleving, maar we hadden niet door dat de gemeente zich er bijna helemaal uit wil terugtrekken. (HvL)
WSO afwezig bij bezoek Ritzen

Onderwijsminister Jo Ritzen heeft de Wageningse Studenten Organisatie niet gemist tijdens een PvdA-bijeenkomst in het Wageningse congrescentrum IAC-WICC. De minister bezocht Wageningen op uitnodiging van de Wageningse afdeling van zijn partij. Ritzen had het geweldig naar zijn zin, stelt Joke van der Klift, organisator van de bijeenkomst. Hoewel de WSO geen uitnodiging ontving was ze wel welkom; de bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk. Na de minister hielden LUW-rector Cees Karssen en onderwijswethouder Tanja Staud een toespraak
WSO-woordvoerder Norbert Degenhardt tilt niet zwaar aan de gemiste ontmoeting met de minister. Als de positie van studenten aan de orde was geweest, dan was het wel jammer geweest.
Ritzens betoog spitste zich toe op het belang van kennis voor de gemeenschap. Hij kon daarbij putten uit het net verschenen verkiezingsprogramma van de PvdA. Om kennis beter te verdelen over de samenleving wil hij het onderwijs op basisscholen verbeteren. Scholieren uit minder bevoordeelde bevolkingsgroepen, zoals allochtonen, bouwen al in de eerste schooljaren een achterstand op
Onderzoekinstellingen moeten hun kennis beter beschikbaar maken voor toepassing, vond de minister. In zijn repliek wees Karssen de minister erop dat universiteiten in zijn visie een bredere taak hebben dan precies te leveren wat de markt vraagt aan studenten en onderzoek. (HvL)