Wetenschap - 29 mei 1997

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen

Nieuws Wageningen
LUW verkoopt Droevendaal
De LUW verkoopt de grond onder het barakkencomplex Droevendaal. Het grootste gedeelte gaat over in handen van Stichting Sociale Huisvesting Wageningen. De gemeente koopt een deel voor een toekomstige uitbreiding van het aangrenzende woonwagenpark
Met de grond koopt de gemeente ook twee barakken van de LUW. Drie andere barakken op het perceel zijn eigendom van de SSHW. Hoe lang de barakken nog blijven staan is niet bekend. Er zijn nog geen concrete plannen om het woonwagenkamp op korte termijn uit te breiden
De SSHW wil de barakken op haar grond vervangen door blijvende bebouwing. De vernieuwing ligt echter stil doordat milieuorganisaties bezwaar hebben gemaakt tegen de plannen. Een uitspraak van de Raad van State over de kwestie wordt niet eerder dan eind dit jaar verwacht. (HvL)
Grijp kansen Kenniscentrum

LUW, DLO en andere kennisintensieve bedrijven moeten de ruimte krijgen om uit te breiden. Uitbreiding van het Kenniscentrum zorgt dan voor vergroting van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden bij dienstverlenende bedrijven. Alle gemeenteraadsfracties onderschrijven deze stelling uit het verslag van de discussie over het toekomstplan 2000-plus. De fracties gaven een eerste reactie tijdens een speciale bijeenkomst van de raad. Op 14 juni gaat de raad de discussie aan met het publiek, tijdens een speciale 2000-plus-markt
De meeste fracties wijzen erop dat de ontwikkeling van Wageningen alleen kan slagen als de stad haar eigen identiteit bewaart. Bij de ontwikkeling van de Wageningse binnenstad is daarom meer aandacht nodig voor het historische karakter van de stad. Ook op cultureel gebied dient de stad een voortrekkersrol te spelen
Een beter ontsluiting van de stad wordt waarschijnlijk onderwerp van discussie bij de verkiezingen van 1998. Alleen de VVD maakt zich op dit moment al hard voor de aanleg van een nieuwe rondweg. Andere fracties twijfelen nog of geven de voorkeur aan een verbetering van het openbaar vervoer. (HvL)
Emmapark wordt prullenbak

Bewoners van Emmapark voelen zich gedupeerd, nu in hun straat zes betaald-parkeerplaatsen worden ingericht. De plaatsen zijn nodig om de fracties van D66 en VVD over te halen in te stemmen met de herinrichting van de Markt. Zij zien de plaatsen als een compensatie voor parkeerruimte die op de Markt verdwijnt. Emmapark-bewoner Nelleke Albers is stomverbaasd te horen dat de beslissing al is gevallen. Er zou toch nog een inspraakavond komen? Buurvrouw Peppe van de Anker: Ze gebruiken Emmapark als prullenbak, omdat ze die auto's toch ergens kwijt moeten.
Tijdens inspraakbijeenkomsten over de markt bleven ambtenaren en wethouders onduidelijk over de gevolgen voor Emmapark. Een beslissing over die straat zou pas later vallen, zo was het standpunt van het college van burgemeester en wethouders. Totdat het tot het huidige compromis werd gedwongen. Gemeentevoorlichter Ilse Dibbets meent dat de bewoners wel zijn gewaarschuwd, zij het summier. (HvL)
Nachtelijke brand in keuken Hoevestein

Een keukenbrand heeft op 21 mei de nachtrust van de bewoners van Hoevestein 14a verstoord. De brand ontstond rond half vijf 's morgens toen bewoner Jaap Vromans na een nacht stappen nog frikadel wilde bakken en de vlam in de pan sloeg. Ook de afzuigkap vatte snel vlam
Het lukte de bewoners in eerste instantie niet de brand te blussen. Pas nadat de beneden- en bovenburen waren gewaarschuwd kwam Vromans op het idee het deksel op de pan te doen. Dat verminderde het vuur aanzienlijk, zodat de kort daarop arriverende brandweer nog slechts de afzuigkap hoefde te blussen. De schade - een afgebladderd plafond, zwarte muren, een vernielde afzuigkap en verschillende onbruikbare keukenapparaten - wordt vergoed door de verzekering. Ook de kamer van Vromans, tegenover de keuken, heeft flinke roetschade opgelopen. (LKe)
La Fraternite op de bon

Tegen minderhedencentrum La Fraternite is proces-verbaal opgemaakt, omdat een bandje in het centrum meer lawaai maakte dan toegestaan. Het bandje speelde na afloop van een 1-meiviering, georganiseerd door het centrum, in samenwerking met GroenLinks en de PvdA. De overtreding kost het centrum waarschijnlijk een boete. Als La Fraternite de geluidsregels nogmaals overschrijdt, krijgt het centrum geen vergunning meer voor het optreden van bands
Volgens directeur Victor Lizama was de overtreding onvermijdelijk. Het gebouw, eigendom van de gemeente, is eigenlijk niet geschikt voor live-optredens doordat het een goede geluidsisolatie mist. Ik voel mij niet aangesproken door het proces-verbaal. De verantwoordelijkheid ligt primair bij de gemeente, vindt Lizama. Al ruim tien jaar is de huisvesting van zijn centrum onderwerp van discussie in de gemeenteraad. Opknappen en isoleren van het pand zou niet rendabel zijn, zodat gezocht wordt naar een andere oplossing. Volgens een meerderheid van de raad ligt die oplossing in een samenwerking met de WISS, de overkoepelende organisatie van Wageningse buurthuizen. Die organisatie maakt op het moment een ernstige crisis door. (HvL)
Studenten van bed gelicht na vandalisme

De Wageningse politie heeft een bewoner van studentenflat Bornsesteeg van zijn bed gelicht. Drie vrienden die na een feestje bij hem logeerden zijn eveneens aangehouden. Een getuige zag hoe het viertal tijdens een feestje vanaf de twaalfde verdieping bierflesjes naar beneden wierp. De studenten verklaarden dat hun gedrag werd veroorzaakt door dronkenschap en stoerdoenerij. Rondvliegend glas en enkele voltreffers hebben zeker drie auto's beschadigd. De exacte omvang van de schade is nog niet bekend. De vier zijn na verhoor weer vrijgelaten
De zaak is overgedragen aan de Arnhemse officier van justitie. Die kan de zaak laten voorkomen of afdoen met een boete. De bewoner van de studentenflat krijgt bovendien daarnaast problemen met zijn huisbaas. De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen wil dit soort vandalisme niet tolereren en beraadt zich op stappen. (HvL)
Komende Bergrace is wellicht de laatste

De Berg-tot-Berg-race van 31 mei 1997 is waarschijnlijk de laatste. Nu de route van de hardloopwedstrijd niet meer door de Hoogstraat mag lopen, is voor deelnemers en organisatie de lol eraf, stelt organisator Hans Burgerdijk. Daarnaast heeft het evenement te kampen met een verminderde belangstelling van lopers. Dit jaar verwacht Burgersdijk zo'n duizend deelnemers. In het verleden zijn dat er drie maal zoveel geweest. Het hardlopen is op zijn retour, aldus Burgersdijk
Het gemeentebesluit om de Hoogstraat uit het parcours te schrappen is een gevolg van een advies van de politie. Die was geschrokken toen zich vorig jaar tijdens de race enkele bijna-ongelukken voordeden in de Hoogstraat. Vorig jaar viel de Bergrace op dezelfde dag als het Leeffestival, waardoor het extra druk was in de stad. Toen toeschouwers enkele minuten moesten wachten tussen het vrouwen- en het mannenpeloton, waagden sommigen zich onder de afzetting door, het parcours over. Daar werd een aantal mensen bijna aangereden door motoren die de lopers vooruit snelden. (HvL)