Nieuws - 18 september 1997

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Van Aartsen bezuinigt op LUW ondanks motie Tweede Kamer
Minister Van Aartsen legt een motie van de Tweede Kamer naast zich neer en bezuinigt volgend jaar opnieuw drie miljoen gulden op de Landbouwuniversiteit. Dat blijkt uit de Landbouwbegroting 1998, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Vorig najaar wees de Tweede Kamer de extra korting af, omdat deze de vorming van het kenniscentrum Wageningen in gevaar zou brengen
De minister houdt vast aan de korting, omdat volgens hem de onderwijskosten van de LUW veel hoger zijn dan bij de andere universiteiten. Dat komt door de forse afname van het aantal studenten in Wageningen, stelt de minister. Omdat deze afname geheel los staat van de vorming van het kenniscentrum, vindt de minister de extra korting toch op zijn plaats
In 1998 ontvangt de LUW 251 miljoen gulden van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, evenveel als dit jaar. De toekenning van dit jaar viel vijf miljoen gulden hoger uit dan vorig jaar was voorzien, omdat de minister tussentijds de loonstijgingen compenseerde en 2,8 miljoen gulden toekende voor het Studeerbaarheidsfonds, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Volgend jaar ontvangt de LUW 1,8 miljoen uit dit fonds, daarna is dit stimuleringspotje leeg
Door deze ontwikkelingen stijgt de begroting van de universiteit de komende twee jaar niet, hoewel de lonen en prijzen blijven stijgen. Uitgaande van een loon- en prijsstijging van twee procent, daalt de koopkracht van de LUW de komende twee jaar met tien miljoen gulden. Anders gezegd: elk jaar moet twee procent van het personeel afvloeien, om de lonen van de overige 98 procent te kunnen blijven betalen. Deze afvloeiing komt bovenop de bezuiniging die nu aan de gang is. (ASi)
Vco wil voor blokken geen voorvereisten

De vaste commissie onderwijs (vco) adviseert het college van bestuur en de universiteitsraad de studierichting Bioprocestechnologie geen toestemming te geven om voorvereisten te stellen voor het beroepsvoorbereidende blok. De richtingsonderwijscommissie (roc) had daarom gevraagd omdat ze voorkennis van biochemische reactorkunde essentieel acht voor het blok
De universiteitsraad besloot in januari dat alleen voor afstudeervakken voorvereisten mogen gelden. De roc Bioprocestechnologie wilde ook voorvereisten kunnen stellen voor het ontwerpblok, waarvan de status voor de roc vergelijkbaar is met afstudeervakken. De vco denkt echter dat voorvereisten een flexibele studieplanning voor studenten onmogelijk maken. Als studenten een voorvereist vak niet halen, moeten zij meestal een jaar wachten totdat ze aan het ontwerpblok mogen beginnen
De vakgroep Proceskunde heeft een noodoplossing bedacht. Bij het vak Procesontwerpen, dat model staat voor het nieuwe blok, werden studenten die een toets niet haalden weggestuurd. Studenten mogen wel worden weggestuurd van een practicum. In november neemt de universiteitsraad een besluit over de voovereisten. (KVe)
DLO niet verrast door korting twintig miljoen

De Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) ontvangt volgend jaar 306 miljoen gulden van het ministerie van LNV, twintig miljoen minder dan dit jaar. De korting past in het traject dat DLO eerder met het ministerie is overeengekomen: minder overheidsfinanciering, meer contractonderzoek uit de markt halen. Cijfermatig bevat de landbouwbegroting 1998 dan ook weinig nieuws voor de dienst, die per 1 januari wordt geprivatiseerd en moet fuseren met de LUW. (ASi)
Nieuwsfoto, bezwaar tegen studiefinancieringsplan