Nieuws - 2 juli 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
LUW trekt vijftien procent minder eerstejaars
Het aantal vooraanmeldingen van eerstejaars studenten voor de LUW blijft laag. Eind juni hadden zich vijftien procent minder eerstejaars aangemeld dan vorig jaar. De LUW is daarmee veruit de sterkste daler onder de universiteiten
Ook de Vrije Universiteit in Amsterdam en de universiteiten van Nijmegen en Utrecht kampen met teruglopende studentenaantallen, maar daar is de daling met zes procent minder scherp
Het totaal aan vooraanmeldingen bij de universiteiten bleef gelijk. De technische universiteiten en de universiteiten van Tilburg en Rotterdam trekken meer studenten dan vorig jaar
Vooral de richtingen Huishoud- en consumentenwetenschappen, Plantenteeltwetenschappen en Plantenveredeling en gewasbescherming van de LUW moeten inleveren. Zij hebben ongeveer de helft minder vooraanmeldingen. Bos- en natuurbeheer trekt, tegen de algemene trend in, meer studenten en wordt na Biologie de tweede studierichting van de LUW. De studierichting veranderde dit jaar haar naam van Bosbouw in Bos- en natuurbeheer. Zootechniek herstelt zich van het grote verlies van studenten van vorig jaar
 • KOP = Studierichting23-622-6procent
 • KOP = 19971998
 • = Biologie9069-23%
 • = Bos- en natuurbeheer2955+90%
 • = Agrosysteemkunde990%
 • = Landinrichtingswetens.6343-32%
 • = Bodem, water en atm.6242-32%
 • = Landbouwtechniek1617+6%
 • = Economie van landbouw en milieu3531-11%
 • = Huishoud- en consumentenwetenschappen3217-47%
 • = Tropisch landgebruik3739+5%
 • = Rurale ontwikkelingsst.31310%
 • = Plantenveredeling en gewasbescherming3015-50%
 • = Plantenteeltwetensch.2916-45%
 • = Zootechniek2441+71%
 • = Levensmiddelentechn.4344+2%
 • = Voeding en gezondheid6551-22%
 • = Milieuhygiene4430-32%
 • = Moleculaire wetensch.3429-15%
 • = Bioprocestechnologie4429-34%
 • = Totaal717608-15%
  Bronnen: Informatie Beheer Groep, Centr. studentenbalie Landbouwuniversiteit
  De afdeling Voorlichting hoopt met een voorlichtingscampagne twijfelaars over de streep te trekken. Voorlichter drs Godelieve Nieuwendijk verwacht dat de cijfers net als vorig jaar zullen aantrekken. Toen stond de LUW in het voorjaaar op een verlies van elf procent, maar bleek in december dat zich ongeveer net zo veel eerstejaars hadden ingeschreven als het voorgaande jaar. Volgens Nieuwendijk wordt de groep twijfelaars die pas op het laatste moment voor een studie kiest, elk jaar groter. Een verklaring voor de sterke daling heeft ze nog niet. (KVe)
  Flatbewoners boos op kabelexploitant
  Bewoners van de studentenflats Dijkgraaf en Rijnsteeg hebben massaal hun abonnementsgeld voor hun Internetaansluiting teruggevraagd. Volgens de kabelmodemgebruikersvereniging hadden de flatbewoners de afgelopen weken langdurig geen toegang tot Internet. Na een oproep van de vereniging stuurden ruim zeventig studenten een verzoek om teruggave van hun abonnementsgeld naar NKM-netwerken
  Informatiemanager Klaas van Burken van NKM geeft toe dat er de laatste weken wegens werkzaamheden aan het net storingen optraden. Hij wil de verzoeken van geval tot geval beoordelen. Alleen studenten die hun klachten tijdig hebben gemeld, komen in aanmerking voor teruggave van het abonnementsgeld. Klachten waar ik niet van weet, kan ik immers niet verhelpen.
  Voorzitter Olivier Sessink van de gebruikersvereniging is daar niet tevreden mee. Op een gegeven moment waren er zoveel klachten dat de helpdesk van NKM ze niet meer opnam. We weten dat er problemen zijn, zeiden ze. Bovendien: als twee flats totaal geen verbinding hebben, kan NKM niet volhouden dat het niet van de problemen op de hoogte was. De gebruikersvereniging wacht nog op een officiele reactie van de NKM om te bepalen of ze verdere acties gaat ondernemen. (KVe)
  Schorsing Henfling van de baan
  De voorlopige schorsing van directeur Jan Willem Henfling van het Rijkinstituut voor Visserijonderzoek (Rivo) door de raad van bestuur van Wageningen URC is van de baan. De schorsing bleek niet geldig binnen de ambtelijke richtlijnen. Een procedurefout, heel vervelend, stelt bestuursvoorzitter prof. dr Cees Veerman. De raad van bestuur zag bij de schorsing over het hoofd dat het alleen personeelsleden mag schorsen met een salarisschaal 16 of lager. Henfling zit in schaal 17
  De kwestie-Henfling is nu ondergebracht bij secretaris-generaal mr Tjibbe Joustra van het ministerie van LNV. Volgens Veerman is het uitgesloten dat Henfling terugkeert op het Rivo, omdat de redenen voor zijn aanvankelijke schorsing onverminderd van kracht zijn
  De schorsing werd reeds ongedaan gemaakt op 18 juni, drie dagen na het besluit van de raad van bestuur, na overleg tussen Veerman en het ministerie van LNV. Hij had voor het schorsingsbesluit een machtiging nodig van de minister van LNV, meldt de advocaat van Henfling, maar die machtiging werd niet afgegeven. Mijn client meent dat er geen gronden aanwezig zijn voor de voorlopige schorsing, de minister kennelijk ook niet, stelt de advocaat
  Henfling is nog steeds benieuwd naar de redenen van mijn schorsing. Voorafgaand aan de schorsing heb ik geen negatieve signalen ontvangen van de ondernemingsraad van het Rivo en de raad van bestuur, meldt hij op zijn huisadres. De facto en de jure ben ik nooit geschorst geweest. Ik had al vrije dagen opgenomen om mijn huis te verbouwen, anders had ik nu weer op het instituut gezeten. Henfling verwacht een indringend gesprek met de raad van bestuur. Want dit laat sporen na op mijn blazoen. Er is overleg gaande om tot een aanvaardbare oplossing te komen. (ASi)