Nieuws - 25 juni 1998

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina

Nieuws Voorpagina
Universiteit wil winst flink opvoeren
De Landbouwuniversiteit wil de komende jaren flink winst gaan maken. Dat blijkt uit de financiele paragraaf van het tweejaarlijkse instellingsplan
Het jaar 1997 werd afgesloten met een batig saldo van 4,8 miljoen. Over vier jaar moet de winst zijn opgelopen tot ruim 17 miljoen gulden. Die winst moet vooral uit de derde geldstroom komen. Op een omzet van 93 miljoen gulden wil het bestuur in 2002 zo'n 12 miljoen gulden winst boeken. De eerste geldstroom moet ruim 4 miljoen opleveren
De winst is volgens het bestuur nodig om de centrale bedrijfsreserve van de universiteit op peil te brengen. Nu staat die reserve 70 miljoen gulden in de min; de decentrale fondsen, die beheerd worden door de departementen, hebben een positief saldo van 45 miljoen. Het bestuur streeft naar een centrale reserve van 20 miljoen in de plus. Die reserve moet het mogelijk maken onverwachte financiele tegenvallers op te vangen. De afgelopen jaren hebben we twee keer een aanvullende bezuiniging moeten verwerken, zegt Paul van Vliet, hoofd van de afdeling Financiele en economische zaken. Krimp kost nu eenmaal tijd en geld en we moeten een reserve hebben om dat op te vangen. Het bestuur heeft volgens hem ook geld nodig om aanspraken van departementen op de reserve te voldoen en nieuwe investeringen in bijvoorbeeld gebouwen te doen
Het grootste deel van de winst moet voortkomen uit een omzetstijging in het contractonderzoek van tien procent per jaar. Volgens Van Vliet gaat de raad van bestuur afspraken maken met de hoofden van de departementen over de manier waarop zij meer derdegeldstroomonderzoek kunnen binnenhalen. Het bestuur gaat de departementen ondersteunen in hun zoektocht naar onderzoeksopdrachten. Dat kan bijvoorbeeld door een budget beschikbaar te stellen voor marktonderzoek of voorfinanciering. Ook het tarievenstelsel voor de derde geldstroom moet op de helling. De huidige vaste tarieven worden vervangen door flexibele tarieven waarin alleen een minimumtarief is vastgelegd; departementen onderhandelen dan met opdrachtgevers over een hogere prijs. (KVe)
Raad van bestuur trekt woordvoerder aan

Er komt een speciale woordvoerder voor de raad van bestuur. Communicatiedeskundige Paul van der Kraan uit Den Haag zal vanaf augustus, vooralsnog tijdelijk, deze functie vervullen
De raad van bestuur hecht eraan dat in deze hectische tijden zijn ideeen en initiatieven helder voor het voetlicht van personeel en studenten van Wageningen URC worden gebracht, zonder dat dat ten koste gaat van de reguliere voorlichtingsactiviteiten voor DLO en LUW
Van der Kraan heeft eerder werkzaamheden verricht voor KPN, de Hogeschool Eindhoven, het Humanistisch Verbond en de ontwikkelingsorganisatie NOVIB. De interim-woordvoerder zal ressorteren onder verandermanager dr ir Peter Booman. (SVk)
RIVO-DLO niet opgesplitst

In het artikel op de voorpagina van het Wagenings Universiteitsblad van 18 juni wordt ten onrechte gemeld dat de raad van bestuur van Wageningen URC eraan denkt om het visserijinstituut RIVO-DLO op te splitsen en wordt een relatie gelegd tussen dit voornemen en de schorsing van RIVO-directeur dr Jan Willem Henfling
Al op 25 april heeft de raad van bestuur in een brief aan directeur Henfling laten weten dat van opsplitsing van het instituut geen sprake zal zijn. De door de redactie ontvangen informatie dienaangaande is dus onjuist. Wij betreuren de onrust die als gevolg van de publicatie is ontstaan. (SVk)
LUW-directeur Blom begint eigen adviesbureau
Ir Robert Blom, directeur van de afdeling Infrastructurele Voorzieningen aan de LUW, vertrekt bij de universiteit en begint per 1 september een eigen bureau voor besturing en management van innovatieprocessen. Blom, die de afgelopen tien jaar het beleid voor informatie- en communicatietechnologie vorm gaf, blijft de komende twee jaar betrokken bij het project Kennis Uit het Stopcontact (KUS)
Blom heeft zich de afgelopen maanden bezonnen op mijn rollen in de toekomst en wil zich meer richten op het in gang zetten van innovaties bij bedrijven en organisaties. Als hoofd van de afdeling I&D (Informatisering en Datacommunicatie) initieerde Blom een infrastructuur van computerfaciliteiten in Wageningen, maar de laatste tijd was hij vooral bezig met de ontwikkeling van een facilitair bedrijfsonderdeel, steeds meer gebaseerd op uniforme, bedrijfsmatige aansturing. Hij wil het routinemanagement nu verruilen voor het in teamverband genereren van ideeen, het creeren van draagvlak voor wenselijke ontwikkelingen, schrijft hij in een toelichting op zijn vertrek
Blom heeft zijn plannen besproken met de Raad van Toezicht van Wageningen URC en is het bestuurslid ir Kees van Ast zeer erkentelijk dat deze zijn plannen ondersteunt, schrijft hij. Voor mij is het een geweldige kans om mijn visie op innovatie ten dienste te stellen aan verschillende klanten. Hij onderzoekt momenteel de mogelijkheid zich te associeren met een bestaand adviesbureau. (ASi)