Nieuws - 20 juni 1996

Nieuwe LSVb-voorzitter wil kwaliteitskeurmerk in onderwijs

Nieuwe LSVb-voorzitter wil kwaliteitskeurmerk in onderwijs

Het politieke bewustzijn van Christel Grimbergen (21), derdejaars studente Geneeskunde in Maastricht, ontwaakte pas in het vorige studiejaar. Toen wilden de onderwijsinstellingen een bezuiniging afwentelen op de studenten door het collegegeld met duizend gulden te verhogen. Grimbergen was zo boos dat zij grote vellen papier plakte op de ramen van de bibliotheek, naast de snelweg A2. Universiteit te koop, luidde de tekst. Ik vond dat de studenten in de uitverkoop werden gedaan. Bestuurders moesten weten dat dat absoluut niet kon", kijkt Grimbergen terug.

Sindsdien ging het hard. Ze werd lid en niet lang daarna voorzitter van de Maastrichtse studentenvakbond NSEM. Geleidelijk aan ging ze meer voor de LSVb doen en nu is ze ook daarvan voorzitter. Maar wie is deze Grimbergen? Tijdens een belronde noemen mensen in Maastricht haar zeer actief, maar ook drammerig. Als daarmee wordt bedoeld dat ik mijn ideeen niet zomaar opgeef, dan klopt dat. Ik ben niet iemand die details van een voorstel wil wijzigen. Ik kom graag met een eigen tegenvoorstel. Dat formuleer je op basis van een visie en die geef ik niet zo gauw op."

In de LSVb breekt met enige regelmaat een discussie los tussen de pragmatici en de ideologen. Grimbergen laat in het midden tot welke groep zij behoort. Als een echte politicus zegt zij bovendien dat zij zich niet in dit beeld van de LSVb herkent. Natuurlijk, er wordt stevig gediscussieerd over de richting die de LSVb op moet. Maar dat is goed. Een organisatie die dat niet doet, dut in. En zo er toch een richtingenstrijd zou zijn, vind ik het adagium eenheid in pluriformiteit zeer waardevol."

Grimbergen vindt het diep treurig dat de studenten geen inspraak hebben gehad in de universitaire plannen voor kwaliteitszorg en studeerbaarheid. Het excuus was dat de instellingen te weinig tijd hadden, en dat ze niet wisten wat ze moesten doen. Ze namen het in het begin ook niet erg serieus." Nu hebben ze een heel jaar de tijd om studenten erbij te betrekken, waarschuwt Grimbergen.

Een ander hot item is de MUB, de modernisering van de universitaire bestuursstructuur. In dit wetsvoorstel krijgen de colleges van bestuur een sterkere rol in het bestuur van de universiteit, ten koste van de universiteits- en faculteitsraden. Die raken een deel van hun bevoegdheden kwijt. Grimbergen beschouwt de strijd om de MUB nog zeker niet als verloren. De Tweede Kamer begint gelukkig te aarzelen of de MUB nou wel zo'n goede zaak is. Daar moeten we met lobbyen op inspelen."

In het boek Werken aan kwaliteit en studeerbaarheid stelt Grimbergen voor dat de LSVb opleidingen aan een eigen visitatie onderwerpt en een kwaliteitskeurmerk geeft. Aankomende studenten krijgen daardoor een goed beeld van wat zij werkelijk kunnen verwachten van een studie. Nu maken universiteiten en hogescholen in hun voorlichting te veel reclame, vindt Grimbergen. Het zijn net commercials, die voorlichtingsdagen en brochures. Ze zijn niet representatief, want alles is erop gericht zoveel mogelijk studenten binnen te halen."

De visitatie-rapporten van de verenigingen van hogescholen en universiteiten gaan Grimbergen niet ver genoeg. Ze zijn vaak zeer verhullend en geven niet echt aan waar de schoen wringt. Wat dat betreft geeft de Keuzegids Hoger Onderwijs een eerlijker beeld. Daarin wordt de mening van studenten meer betrokken. Die kant moet het in het hoger onderwijs veel meer op."