Nieuws - 11 juni 1998

Nieuwe bossen

Nieuwe bossen

Nieuwe bossen
In het blad Intermediair staat een uitvoerige reportage over de nieuwe bossen in Nederland. De komende 25 jaar moet er 25 duizend hectare bijkomen. Wordt dat streefgetal gehaald?
Het gaat wat traag. Dat is een centenkwestie. Ik geloof dat er bij een groot deel van de bevolking een draagvlak is voor het streven. Het bos is namelijk heel populair als recreatiemogelijkheid. Jaarlijks zijn er in Nederland tussen de tweehonderd- en tweehonderdvijftig miljoen bezoeken aan de bossen. We gaan kennelijk graag naar het bos. Aan de andere kant is er soms bij de boeren wat weerstand en zijn er ook nogal eens planologische belemmeringen
Ik denk dat het aanleggen van bossen in Nederland vooral vanuit recreatief oogpunt gebeurt. Zeker in de Randstad. Daar vormt het bos een afscherming van de stad. In die gebieden zal het ook voornamelijk om loofbossen gaan, omdat de grond er relatief rijk is, terwijl ook de vochtvoorziening in orde is. Bomen als de grove den doen het toch voornamelijk erg goed op schrale grond... die is wat beter bestand tegen harde omstandigheden
Overigens zie je ook dat door de marginalisering van sommige landbouwgebieden boeren wat meer belangstelling krijgen voor het aanplanten van bossen. Ik denk dat dat niet komt doordat ze veel van de productie verwachten, maar meer doordat er vanuit de Europese Unie subsidie is voor het aanplanten van bos
Een van de problemen, waar vanuit de voorlichting wel aandacht voor is, is dat de boeren natuurlijk niet de nodige expertise hebben om bos aan te planten. Daar moet je toch wel even goed over nadenken. Niet voor niets hebben we hier nog een speciale studierichting over dit onderwerp
Bomen die veel aangeplant worden zijn populieren: die groeien snel. Ze geven al na 25 jaar het beeld van een volgroeid bos, met veel dood hout en zware zijtakken. Dat is goed voor de vogelstand. Eikenbossen doen daar tenminste zeventig jaar over
Het voordeel van beginnen met populieren is dat in de luwte van dat bos de andere boomsoorten een kans krijgen. Niet elke boom is immers bestand tegen het uitgroeien op een open vlakte
Ik denk dat de aandacht voor het aanplanten van bossen in Nederland niet zomaar overwaait. Er zal echter wel geld voor beschikbaar moeten komen en blijven. Boeren zul je moeten uitkopen of moeten compenseren: een hectare landbouwgrond is al gauw vijftigduizend gulden waard, terwijl zo'n stuk bos niet meer dan tienduizend gulden opbrengt