Nieuws - 6 april 1995

Nieuw bedrijfseconomisch computermodel

Nieuw bedrijfseconomisch computermodel

Ir. E.H.P. Houben promoveerde 5 april op zijn proefschrift Economic optimalization of decisions with respect tot dairy cow health management, bij prof. dr ir A.A. Dijkhuizen en prof. dr ir. J.A. Renkema beide van de vakgroep agrarische bedrijfseconomie. Houben ontwikkelde een model dat veehouders ondersteunt in hun beslissingen aangaande produktie, vruchtbaarheid en gezondheid. Het model berekent op elk moment de gebruikswaarde van een koe en geeft aan of de boer de koe moet insemineren, de inseminatie uit moet stellen of de koe beter kan afvoeren. Daarbij kan het beperkingen in de bedrijfsvoering als quotering meenemen. Het model ondersteunt 63 procent van alle afvoerbeslissingen. Promotor Dijkhuizen vertelt enthousiast dat de ontwikkeling van bedrijseconomische ondersteuningsmodellen hiermee weer een stuk verder komt. Het management van een veehouder is heel breed, hij moet voortdurend beslissingen nemen. De modellen helpen de boer hiermee." De vakgroep ontwikkelde e
enzelfde soort model voor zeugen. Dat kwam in 1990 beschikbaar en is in januari van dit jaar de praktijk ingegaan. Dijkhuizen verwacht dat dit ook met Houbens model zal gebeuren.