Nieuws - 3 juli 1997

Niemand heeft het tijdpad in de gaten gehouden

Niemand heeft het tijdpad in de gaten gehouden

Niemand heeft het tijdpad in de gaten gehouden
Vrije-keuzevakken niet geroosterd komend jaar
Met smart zitten studenten en docenten te wachten op het onderwijsrooster voor komend studiejaar. Het rooster van de eerste twee periodes is net klaar, de rest volgt later. Volgens roosteraar Stijns zijn de problemen bij de invoering van de blokroostering onderschat. Men dacht dat het invoeren van de blokken niet meer betekende dan het in tweeen hakken van de trimesters. Dat is niet zo.
De roostering voor de eerste en tweede periode van volgend jaar is net klaar, zegt hoofd-roostering Andre Stijns opgelucht. Het rooster voor het derde en vierde blok hopen we in november af te hebben. In maart moeten we dan klaar zijn met het rooster voor het vijfde blok; telkens net een maandje voordat de periode echt begint.
Het rooster van het derde en vierde blok is volgens collega-roosteraar Adri Ruisch moeilijker rond te krijgen. We kunnen probleemvakken nu niet meer terugschuiven naar de eerste en tweede periode. Een groot deel van onze flexibiliteit zijn we nu kwijt. Ik kan me heel goed voorstellen dat we daardoor in grote problemen komen en in november zien dat we een aantal vakken niet kunnen roosteren. Dan zullen we een noodsprong moeten maken, want het rooster moet natuurlijk wel af.
Vrije-keuzevakken zijn volgend jaar niet te vinden in het roosterboekje, zegt Stijns. We kunnen de vrije vakken niet plannen. Door alle herprogrammeringen weten we niet welke studenten die vakken gaan volgen en wat een geschikt tijdstip is. Wij adviseren docenten om hun vrije-keuzevak in het WUB te zetten en een bijeenkomst te beleggen om een geschikt moment voor het vak te vinden. Volgend jaar kunnen we dat dan opnemen in het rooster. Wij weten dat het uitblijven van duidelijkheid problemen oplevert voor studenten en docenten, maar het gaat gewoon niet anders.
Stijns en Ruisch hebben lang moeten wachten op betrouwbare informatie over de studieprogramma's. We kregen in december lange lijsten met vakken van de afdeling Onderwijs- en onderzoeksbeleid (OOB) van het hoofdgebouw. Daar zaten erg veel fouten in. We kregen oude programma's, aanduidingen van specialisaties klopten niet, beperkte-keuzevakken stonden aangegeven als verplicht en andersom; er klopte geen moer van. Daar kon OOB misschien ook niet alles aan doen. Zij zijn afhankelijk van de onderwijscommissies voor hun gegevens, maar het maakt het er voor ons niet makkelijker op.
Klachten
Wat voor ons nog vervelender was, is dat OOB er niet aan gedacht had om de door de roc gewenste periode in de lijst op te nemen. Wij kunnen dan niks met zo'n lijst. Als we gaan roosteren, zul je zien dat we van allerlei mensen klachten krijgen dat hun vak verkeerd is geroosterd, zegt Stijns. Volgens drs Paul Deneer van OOB was er sprake van miscommunicatie. Omdat er zoveel tegelijk moest veranderen, hebben we gezegd dat de afdeling Roostering de vrije hand had in het bepalen van de periodes waarin een vak geroosterd zou worden. Wij hebben de roc's daarom niet om hun voorkeur voor een periode gevraagd. Toen Stijns zei dat hij die voorkeur nodig had, hebben we alle roc's aangeschreven en gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor de periode waarin een vak gegeven moet worden.
Volgens Deneer zijn de problemen met de roostering veroorzaakt doordat veel veranderingen tegelijkertijd moesten worden doorgevoerd. Vorig jaar is besloten om de blokroostering in te voeren. Dit jaar zijn ook alle studieprogramma's gewijzigd, omdat de programma's moesten voldoen aan financiele kaders. Dat kostte uiteraard allemaal veel tijd. Omdat roostering aan het eind van de keten zit, krijgen zij alle problemen op hun bord. Het viel ons ook tegen hoeveel tijd het kostte om betrouwbare gegevens over de studieprogramma's te krijgen.
Tijdnood
Stijns denkt dat een goede projectcoordinator veel problemen had kunnen voorkomen. Niemand heeft het tijdpad in de gaten gehouden. De deadline voor de gegevens van vakken uit de doctoraal-fase was 6 januari. We kregen de gegevens uiteindelijk pas in april. Dat is echt veel te laat om die vakken nog op tijd te kunnen roosteren.
Aan de afdeling Roostering heeft het volgens Stijns niet gelegen. Al voordat we gegevens van OOB kregen, zijn wij zelf naar de studiecoordinatoren gestapt om gegevens over de propedeuseprogramma's te krijgen. Wij zagen met onze ervaring aankomen dat we in grote tijdnood zouden komen. Als we toen niet waren begonnen met de roostering van de propedeuse, hadden we het waarschijnlijk helemaal niet gered.
Deneer denkt niet dat een projectcoordinator de chaos bij de roostering had kunnen voorkomen. Ik ben het wel met Stijns eens dat het ontbrak aan coordinatie bij de herprogrammering. Er zijn echter zoveel mensen bij betrokken dat ik niet denk dat een persoon het hele proces had kunnen begeleiden.
Voorkeur
De moeilijkheden bij het roosteren zijn volgens Stijns onderschat. Niemand heeft er rekening mee gehouden dat de roostering van alle LUW-vakken een heidens karwei is dat ontzettend veel overleg en tijd vraagt. Mensen dachten dat het invoeren van de blokken niet meer betekende dan het in tweeen hakken van de trimesters. Dat is niet zo. Wij moeten rekening houden met heel veel verschillende wensen. Roc's willen dat inleidende vakken voor vervolgvakken geroosterd worden. Docenten hebben vaak ook een voorkeur voor een bepaald tijdstip en een zaal. Verschillende richtingen willen een vak in verschillende periodes. Het vergt erg veel overleg om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en een rooster te maken dat studeerbaar is voor de studenten.
Wij zijn heel veel tijd kwijt met overleg met studiecoordinatoren en docenten. Er zijn ook erg veel factoren waarmee wij rekening moeten houden. Docenten hebben vaak eisen aan de zaal en de faciliteiten die daar aanwezig zijn, sommige veldpractica moeten per se in een bepaalde periode geroosterd worden, omdat er anders bijvoorbeeld geen gewassen op het veld staan. Ook proberen we te voorkomen dat studenten door heel Wageningen moeten fietsen om bij het volgende college te komen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ook inspraakprocedures hebben veel tijd gekost. Vakgroepen konden het college van bestuur toestemming vragen om hun vak in lintvorm geroosterd te krijgen. Als die aanvraag niet werd gehonoreerd, werden ze in staat gesteld om bezwaar aan te tekenen. Dat kostte twee maal zes weken, drie maanden vertraging.
Ondanks de problemen is uitstel van de nieuwe roostering geen optie geweest. Het college van bestuur wilde alle veranderingen in een keer doorvoeren. Het maakt uit voor de opzet en de werkvorm of je een vak in lintvorm of blokvorm verzorgd, legt Deneer uit. Stijns heeft zich erbij neergelegd. Wij hebben alle moeilijkheden al in een vroeg stadium aangegeven. Maar als het college het echt wil, dan voeren wij het wel uit, verzucht hij