Nieuws - 23 mei 1996

Neruda verbindt Europa en Latijns Amerika

Neruda verbindt Europa en Latijns Amerika

Vijftien Latijnsamerikaanse en Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen, verenigd in het netwerk Neruda, hebben op 7 mei in Wageningen besloten tot nadere samenwerking op het gebied van rurale ontwikkeling. Belangrijke thema's zijn hedendaagse migratieprocessen, conflicten over natuurlijke hulpbronnen en de relatie tussen globalisering en voedselzekerheid. Neruda zal in oktober een subsidie-aanvraag van ongeveer een miljoen gulden indienen bij het Alpha-programma van de EU, dat wetenschappelijke samenwerking met Latijns Amerika financiert.

Volgens prof. dr N. Long van de vakgroep Rurale ontwikkelingssociologie zal de samenwerking gestalte krijgen via Ph.D.- en M.Sc.-studies en uitwisseling van staf, studenten en publikaties. De instellingen zullen voortbouwen op lopend onderzoek. Hoe de plannen uitpakken, hangt vooral af van het comite dat de Europese Alpha-ecu's toewijst. In een vorige subsidie-ronde ontving Neruda slechts een klein deel van de gevraagde som. Dat bleek ternauwernood genoeg om de nieuwe plannen uit te werken. Of er nu een beter resultaat te verwachten valt, is onzeker.