Nieuws - 18 januari 1996

Natuurlijk hormoon is geen gevaar voor volksgezondheid

Natuurlijk hormoon is geen gevaar voor volksgezondheid

Sociaal-economische aspecten en de zorgen van consumenten moeten meetellen als in Europa een besluit valt over het verbod op hormoongebruik bij de vleesproduktie. Dat is een van de conclusies uit het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke conferentie over groeibevorderaars bij de vleesproduktie, vorig jaar november in Brussel.

Het rapport concludeert dat mensen geen gezondheidsricico's lopen wanneer natuurlijke en geslachtshormonen volgens de juiste voorschriften worden toegepast als melk- of vleesproduktieverhogend middel. Hoewel er weinig aanwijzingen zijn dat de dieren schade ondervinden van de behandeling met groeihormonen, staat in de slotverklaring van de conferentie dat dit aspect nader onderzoek behoeft.

Het rapport verschijnt op het moment dat Amerika dreigt bij de Wereldhandelsorganisatie een klacht in te dienen tegen het Europese hormoonverbod, omdat dat indruist tegen de vrijhandelsregels. De EU is vooralsnog niet van plan het importverbod, gebaseerd op de zorg om de volksgezondheid, op te heffen.