Nieuws - 16 februari 1995

Nagedacht!

Nagedacht!

Op het Podium van WUB 3 verbaasden de secretaresses van de vakgroep Tropische Cultuurtechniek zich over het eenmalig gebruik van LU-enveloppen. Voor de interne post, zo stellen zij voor, zouden deze heel goed hergebruikt kunnen worden. welnu; volgende week komt hiertoe een hergebruiksetiket beschikbaar. Het werd in samenwerking met de Kring van Wageningse Secretaresses en het Grafisch Service Centrum op initiatief van het Universitair Milieuplatform ontwikkeld. Met dit etiket kunnen oude drukwerkenveloppen ook voor (een deel van) de externe post gebruikt worden. Het zou goed zijn als er op de secretariaten een bak komt te staan waarin ook studenten de hun toegestuurde briefomslagen voor hergebruik kunnen deponeren. Alles bij elkaar zou zo een aanzienlijk deel van de honderdduizenden jaarlijks op de LU gebruikte enveloppen bespaard kunnen worden.

Namens het Universitair Milieuplatform,