Nieuws - 19 december 1996

Mondeling presenteren

Mondeling presenteren

Het Vak

 • C200-213
 • Een studiepunt
 • Docent: ir W.M.M. Kop en anderen
 • Verplicht voor propedeuse T33

  Er is een middag werkcollege; de rest is een practicum in combinatie met zelfstudie. Tijdens het practicum bereid je presentaties voor. Als toeschouwer moet je feedback geven en kritisch beoordelen. Het vak eindigt met een presentatie over een onderwerp naar keuze. De docenten zijn goed, maar letten soms iets te nadrukkelijk op bepaalde dingen.

  Tips: Ga er zeker heen, want je leert er veel meer dan dat ene punt. Ook voor mensen die een aversie hebben tegen presenteren; een goede aanrader voor sommige docenten.

  Ik zie het vak als een practicum", reageert docent Kop. Een middag is iets meer inleidend maar verder is het een geheel. Bij de T33-groep hebben we een video waarin de weg wordt behandeld van iemand die een verslag heeft geschreven en dat in een vergadering moet presenteren. We laten studenten naar anderen kijken. Dan blijkt vaak dat ze zelf al veel weten over waarom de ene presentatie wel goed is en de andere niet. Daarom raden ze het waarschijnlijk ook andere docenten aan. Die geven studenten vaak het voorbeeld van een goede of slechte presentatie."

  De aversie die sommige studenten hebben tegen mondeling presenteren, heeft vaak te maken met zelfvertrouwen. Sommigen hebben ook na het practicum nog wel een weg te gaan, maar ze leren hier in ieder geval een aantal handvatten om de keuzes in het proces gemakkelijker te maken. We laten studenten naar zichzelf kijken."

  De docenten brengen soms hun stokpaardjes naar voren. Dat probeer ik zelf te voorkomen door vooral de studenten op elkaar te laten reageren en te laten vertellen wat opvalt aan presentaties. Maar als zij zelf geen opmerkingen hebben, is het onvermijdelijk dat je als docent je eigen ideeen sneller naar voren brengt."

  De vakken in deze rubriek staan beschreven in het boekje De juiste WEG van de WSO en de Activiteitenvereniging voor eerstejaars. De evaluaties zijn gebaseerd op vragenlijsten die in het voorjaar 1996 zijn ingevuld door eerstejaars (eerste en tweede trimester) en tweedejaars (derde trimestervakken). De enqueteresultaten zijn verwerkt door de gidsredactie.