Nieuws - 5 januari 1995

Mogelijkheden voor versnelling koffieveredeling

Mogelijkheden voor versnelling koffieveredeling

In handelswaarde is de wereldkoffieteelt met haar zeven tot twaalf miljard dollar een topper. Om koffie te veredelen, bijvoorbeeld op ziekteresistentie, is een cyclus nodig van 25 tot 35 jaar. Genetische technieken kunnen dat proces dus aanzienlijk versnellen. Jos van Boxtel promoveerde op 21 december bij prof. dr E. Jacobsen naar verschillende mogelijkheden voor genetische transformatie.

Van Boxtel constateert dat protoplastenisolatie in combinatie met andere technieken weinig bemoedigend is. Hij heeft zich dan ook gericht op het mechanisch bombarderen van de cellen met genetisch materiaal. Het effect van het particle gun, dat door kruit wordt aangedreven bleek in sommige gevallen veelbelovend. Het beschieten van in vitro gekweekte blaadjes werkte beter dan het beschieten van kasmateriaal. Ook blijkt dat de effecten sterk verschillen bij de verschillende koffierassen. Wolfraampartikels als dragers voor het genetisch materiaal kunnen destareus werken, omdat cellen het binnendringen van samengeklonterd wolfraam niet overleven.

Via weefselkweek werden de effecten en de incorporatie in het genoom van de gelanceerde genen bestudeerd.

Een groot probleem was het afsterven van cellen als gevolg van de beschieting, maar dat kon door aanpassingen worden verholpen. De ingebrachte genen bleken vervolgens tot expressie te kunnen komen.

Van Boxtel concludeert dat nog tal van fundamentele aspecten moeten worden opgehelderd voordat daadwerkelijk langs deze technologische weg koffie kan worden veredeld, maar beschouwt de ingeslagen weg wel degelijk als kansrijk.