Nieuws - 9 november 1995

Ministerie wil toekomst LUW verkennen

Ministerie wil toekomst LUW verkennen

Het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij heeft de Nationale raad voor landbouwkundig onderzoek (NRLO) gevraagd een verkenning uit te voeren naar de toekomstperspectieven van de Landbouwuniversiteit. Dit meldde NRLO-voorzitter prof. dr A. Rorsch bij de opening van het vispaleis, de nieuwe vleugel van het zoologisch en zootechnisch centrum Zodiac.

Rorsch haastte zich zijn gehoor gerust te stellen en legde uit dat een verkenning gericht is op het exploreren van nieuwe kansen en mogelijkheden en het in kaart brengen van onzekerheden.

Hij vertelde onlangs een internationale bijeenkomst in Zwitserland te hebben bijgewoond over hetzelfde onderwerp, maar dan in Europees verband. Daar werd gediscussieerd over het bestaansrecht van afzonderlijke landbouwfaculteiten. Rorsch is gewapend met tal van argumenten voor handhaving van de afzonderlijke disciplinaire indeling teruggekomen.

De NRLO-voorzitter zei verbaasd te zijn geweest over de uitnodiging de nieuwe vleugel te komen openen, zeker toen hij las dat het ging om het planten van een boom op de binnenplaats. Hij vond het echter een teken van de openheid en naar-buiten-gerichtheid van de LUW dat ze deze handeling door een buitenstaander uit het beleid liet verrichten. Dat staat in schril contrast met de houding van de veterinaire zusterfaculteit in Utrecht, die zich koestert in splendid isolation."