Nieuws - 8 februari 1996

Minder regels voor milieucooperaties

Minder regels voor milieucooperaties

Vijf Nederlandse milieucooperaties krijgen van het ministerie van LNV meer ruimte om op eigen wijze de natuur- en milieudoelen van de overheid te realiseren. Minister Van Aartsen zegt toe negentig procent van de voorstellen van de milieucooperaties over te nemen. Het gaat om Eastermars Lansdouwe, de vereniging Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, de werkgroep Telen in de grond en cooperaties in De Peel en Winterswijk.

LUW-socioloog prof. dr ir J.D. van der Ploeg heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de voorstellen van de vijf milieucooperaties. Waarschijnlijk krijgen gemeenten de gelegenheid om de mestregels tijdelijk buiten werking te stellen en te vervangen door zogeheten integrale milieuvergunningen, meldt het Agrarisch Dagblad.