Nieuws - 20 juni 1996

Minder klachten over studiefinanciering

Minder klachten over studiefinanciering

Het aantal studenten dat in beroep gaat tegen een beslissing over de studiefinanciering, daalde van 4700 in 1994 tot 3600 in 1995. In 1994 kreeg 35 procent van de klagers gelijk, tegen 52 procent in 1995. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van het College van beroep studiefinanciering.

Een woordvoerder van het beroepscollege vindt de score van 2600 klachten overigens zeer laag, gezien de achthonderdduizend gevallen waarover de IBG elk jaar beslissingen neemt. Hij spreekt van een uitstekend werkende organisatie".

Het leeuwedeel van de klachten gaat over de hoogte van het eigen inkomen van de student, de loskoppeling van het ouderlijk inkomen en de kwestie uit- of thuiswonen.