Nieuws - 19 december 1996

Millennium is niet berekend op eeuwgrens

Millennium is niet berekend op eeuwgrens

De computerprogramma's voor de studentenadministratie, de kapitaalgoederenadministratie en het financiele programma Millennium zijn niet berekend op de eeuwgrens. Om te voorkomen dat de computer het jaar 2000 verwart met het jaar 1900 moet de programmatuur worden aangepast. In totaal raamt het college van bestuur de kosten op 1,5 miljoen gulden. In de begroting van 1997 reserveert het college vast een half miljoen. De universiteitsraad gaat hiermee akkoord, al vindt buitenuniversitair lid dr A.M.C. Goedmakers het weggegooid geld.

Alle software moet worden gescreend. De afdeling Juridische en algemene zaken gaat op aandringen van de universiteitsraad bekijken of er juridische claims mogelijk zijn. De VSNU is al benaderd.

Niet alle kosten van de wijzigingen van Millennium zijn voor rekening van de LUW. De leverancier heeft al toegezegd voor de wijzigingen in het hoofdprogramma van Millennium te zorgen. Alle verfijningen die de Landbouwuniversiteit zelf heeft toegevoegd, moeten echter op eigen kosten worden aangepast, meldt ir T. Theijse, secretaris van de universiteit.