Nieuws - 28 september 1995

Miljoenen voor participatief onderzoek in tropen

Miljoenen voor participatief onderzoek in tropen

Het Informatiecentrum voor low external input and sustainable agriculture (Ileia) in Leusden krijgt van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking twaalf miljoen gulden voor participatief onderzoek naar de overlevingsmogelijkheden van gezinsbedrijven in de tropen. Het gaat om arme boerengezinnen met minder grond dan vijf hectare, en met weinig geld voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Over vier jaar moet het centrum de mogelijkheden en beperkingen van kleinschalige landbouw in drie ecoregio's hebben geevalueerd. Ileia heeft gekozen voor dorpen in de hoge bergvalleien in Peru, de droge savannes in Ghana en in de laaglanden in de Filipijnen.

In de projecten moeten de boeren, ontwikkelingsorganisaties en lokale onderzoekers elkaar aanvullen bij het uitproberen van verbeteringen. Daarnaast besteedt het centrum achtergrondstudies uit, ondersteunt informatie-uitwisseling, geeft trainingen, en organiseert de beoogde netwerken. Voorzitter van de begeleidende raad is prof. dr ir J. Bouma, directeur van de Wageningse onderzoekschool Produktie-ecologie. De raad bestaat verder ondermeer uit de Wageningse voorlichtingskundige prof. dr ir N.G. Roling en genenbankdirecteur dr J. Hardon. Ecologisch landbouwkundige prof. dr ir E.A. Goewie zit in de wetenschappelijke subraad.