Nieuws - 6 juni 1996

Milieuzorg LUW in het slop

Milieuzorg LUW in het slop

De milieuzorg bij de Landbouwuniversiteit zit in het slop. Dit valt op te maken uit het, nog niet vastgestelde, verslag van de 34ste vergadering van de werkgroep Bedrijfsinterne milieuzorg (Bims). Niet alleen de opstelling van het college van bestuur, maar ook de organisatie heeft als gevolg dat van de inbedding van milieuzorg in de LUW-gemeenschap nauwelijks iets terecht komt. De LUW kan niet voldoen aan verplichtingen die uit vergunningen voortvloeien, laat staan dat andere voornemens gerealiseerd kunnen worden. In het bedrijfsleven wordt in dat geval een projectmanager met bevoegdheden en middelen aangesteld. De LUW stelt hem alleen parttime aan en stelt geen middelen of bevoegdheden beschikbaar", aldus het verslag.

Volgens de notitie huurt de sector Plant- en gewaswetenschappen een deskundige in om een structuur voor milieuzorg op te zetten. De sector wil niet langer wachten op het college van bestuur. Bims-leden menen dat de rek eruit is" en dat in deze organisatie te veel en te lang wordt gewacht op goedwillende mensen."

De projectmanager voor de milieuzorg, ir H. Krabbenborg, meldt dat sinds de bewuste 34ste vergadering een werkgroep is opgericht om een aantal zaken gericht aan te pakken". Hij hoopt binnenkort een gesprek hebben met de stuurgroep Bims, waarin het college van bestuur vertegenwoordigd is. Het college krijgt sinds kort tenminste de verslagen van de werkgroep." Collegevoorzitter dr ir M.P.M. Vos was niet voor commentaar bereikbaar.