Nieuws - 10 augustus 1995

Milieubeleid onderschat heterogene bodems

Milieubeleid onderschat heterogene bodems

De Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) wil meer aandacht voor de consequenties van bodemheterogeniteit in het bodemsaneringsbeleid en -onderzoek. Er wordt volgens de raad in de praktijk te weinig rekening gehouden met verschillen in bodemkenmerken. Daardoor wordt er op sommige plaatsen overdreven veel afgegraven, terwijl op andere plaatsen de ernst van verontreiniging niet goed wordt ingeschat. Dat schrijft de raad in het rapport Omgaan met bodemheterogeniteit in het milieubeheer; knelpunten, kennislacunes en onderzoeksprioriteiten.

Volgens de raad beinvloedt de bodemheterogeniteit allereerst de betrouwbaarheid van het bodemonderzoek. Door de veelal hoge kosten van bodemanalyses worden er te weinig bodemmonsters genomen om de heterogeniteit waar te nemen. Dat leidt tot onjuiste bodemkaarten. De effectvoorspellingen van verontreinigingen op basis van die kaarten zijn daarmee ook veel te onnauwkeurig, zo concluderen de onderzoekers van de RMNO.

De raad beveelt aan om allereerst het onderzoek en de kennis over heterogeniteit te bundelen en op basis daarvan onderzoeksprotocollen te schrijven. De overheid moet erkennen dat de bodem niet overal hetzelfde is en daar het beleid op afstemmen.