Nieuws - 11 september 1996

Milieubalans

Milieubalans

Milieubalans
Het RIVM heeft zojuist de Milieubalans 1997 gepubliceerd. De industrie en de landbouw blijken het milieu minder te vervuilen, maar tegelijkertijd gaat de consument steeds meer energie gebruiken. Hoe doorbreken we dat milieuonvriendelijke consumptiepatroon?
De consument gaat inderdaad steeds meer energie verbruiken met apparaten als wasdrogers en vaatwasmachines. Maar dat heeft te maken met de herverdeling van taken in het huishouden en de toenemende deelname van de vrouw aan het arbeidsproces. Het huishouden in Nederland verandert nu eenmaal; wasdroger en vaatwasser horen daar bij. Zorg dan dat het zuinige apparaten zijn en dat ze groene stroom gebruiken
De regering moet dat met heffingen en subsidies stimuleren. Bij de consument zijn de externe kosten van de consumptie minder doorberekend dat bij de industrie. Als ik een product koop, betaal ik de directe productiekosten, niet de kosten van zuivere lucht en schoon water. Het bedrijfsleven doet dat wel, door middel van steeds meer trucjes. Bedrijven moeten een milieuzorgsysteem invoeren, ze moeten de grondstofstromen in hun productieproces bewaken. Ze betalen ook heffingen op bijvoorbeeld afvalwatervervuiling, dus gaat een bedrijf anders om met zijn afvalwater
Bij de consument zijn veel minder van dat soort trucjes. Tot nu toe zaten ze vooral in de sfeer van de voorlichting, die mensen oproept vrijwillig bij te dragen aan een schoner milieu. De Postbus-51-spotjes, die probeerden via humor het gedrag te beinvloeden. Dat heeft wel effect, maar niet zo heel veel
Veel effectiever is het om financiele prikkels in te bouwen. Bijvoorbeeld de energieheffing, die een prikkel is om energie te besparen. Het is ook een goede zaak dat je tegenwoordig groene stroom kunt kopen. Je betaalt meer, en het nutsbedrijf belooft dat extra bedrag te investeren in windmolens of zonnecellen
Auto's die minder energie gebruiken worden gesubsidieerd, dus er is een reele keuze voor een milieuvriendelijk alternatief. Die keus moet de consument ook krijgen bij Albert Heijn. Dan is de boodschap: als het alternatief er is, kies dat dan ook, anders wordt je gestraft met een heffing
Vermeend is goed bezig met het vergroenen van de fiscus. De consument betaalt steeds minder heffingen op arbeid en steeds meer op consumptie. Zulke concrete maatregelen moet je combineren met goede communicatie. De consument moet afleren om het verkeerde te kiezen. Rekening houden met het milieu-effect van je consumptie, dat is een kwestie van milieubeschaving