Nieuws - 7 december 1995

Milieu en economie, hand in hand?

Milieu en economie, hand in hand?

In het WUB van 23 november stond een verslag over de Studium- generale-bijeenkomst Milieu-economie in ontwikkeling. Op zich een interessante discussie, maar in dit verslag kwamen uitspraken naar voren, waar we op willen reageren. Temeer daar het WUB er een prikkelende kop boven had gezet, daagt het zijn lezers uit hierop te solliciteren.

Als Heijmans standpunt is: economische groei is een absolute noodzaak voor beter milieu, dan vragen wij ons af wat hij onder milieu verstaat. Heijman onderbouwt zijn stelling door erop te wijzen dat de bevolkingsgroei (die door economische groei zou afnemen) een grote bedreiging vormt voor het milieu. Zoals Opschoor opmerkt, ligt het er maar net aan waar economische groei plaatsvindt. Daarbij is het bekend dat daar waar de bevolkingsgroei het hoogst is, de vervuiling lang niet zo groot is als bijvoorbeeld in Nederland.

Verder stelt Heijman dat als het inkomen per hoofd van de bevolking stijgt, het aantal ambtenaren dat zich bezighoudt met een luxeprodukt als het milieu zal stijgen. Als we het over hetzelfde milieu hebben (milieu: de fysieke (niet-levende en levende) omgeving van de maatschappij, waarmee deze in een wederkerige relatie staat) dan vinden we het een probleem dat milieu als een luxeprodukt wordt gezien. Een schoon milieu is een noodzakelijk goed voor nu, maar ook in de toekomst.

Milieurapporten moeten niet met een korreltje zout worden genomen. Ze zijn nodig om onze aarde ervoor te behoeden dat ze naar hartelust wordt vervuild. Internationale overeenstemmingen, waarbij ieder land, elke groep recht tot spreken heeft, zijn nodig.

Ook pleit Heijman voor een sterke ontwikkeling van wetenschap en technologie. Dit zou een oplossing kunnen zijn, maar heeft zich daarin nog niet volkomen bewezen, integendeel. De economische groei ging over de rug van minder ontwikkelden, heeft welvaartsverschillen vergroot en een technologie ontwikkeld die over het algemeen vervuilend is.

Heijman maakt zich alleen druk over de voorraden van fossiele brandstoffen, niet om de gevolgen van de winning en de verbranding van deze brandstoffen.

Wij hopen dat we Heijmans standpunt met een korreltje zout mogen nemen.

Namens Tegon (themagroep onderontwikkeling)