Wetenschap - 7 december 1995

Meeste

Meeste

Van de bodemkundigen die begin dit jaar te horen kregen dat zij moesten vertrekken bij de vakgroep Bodemkunde en geologie, zijn de meesten nog steeds via de Landbouwuniversiteit aan het werk. Een van de met ontslag bedreigden, ir D. Legger, meldt dat verschillende tijdelijke oplossingen zijn gevonden. Vooralsnog noemt hij de situatie bevredigend en betreurt hij het dat de vakgroep in eerste instantie koos voor de rigoureuze stap van ontslagaanzegging, waardoor toch mensen zijn beschadigd.

Het adjunct-hoofd Personeelszaken, G.P. ten Velde, bevestigt dat voor de meesten een oplossing is gevonden, maar hij benadrukt het tijdelijke karakter daarvan. Natuurlijk hopen we dat ook op de lange termijn de mensen bij of via de universiteit aan het werk kunnen blijven." Volgens hem is de procedure geheel in lijn met het LUW-beleid: eerst aanwijzen welke personeelsleden ontslagen moeten worden, omdat er geen geld meer is voor hun aanstelling; vervolgens, in samenspraak met de betrokkenen, zoeken naar mogelijkheden om ze aan het werk te houden binnen of buiten de universiteit. De bodemkundigen hebben overigens zelf een heel actieve rol gespeeld bij het zoeken naar oplossingen."