Nieuws - 18 mei 1995

Mechanisme achter successie bewezen

Mechanisme achter successie bewezen

Ziektekiemen zijn in duinvegetaties een belangrijke factor in de successie, ofwel de opeenvolging van plantensoorten in een vegetatie. Naarmate een plant langer op een plek staat, ontstaan er meer en meer ziektekiemen, waardoor de concurrentiekracht van de plant slechter wordt. De kans op vestiging van andere soorten wordt daardoor groter. Dit staat in het proefschrift Biotic and abiotic soil factors in the succession of sea buckthorn in coastal sand dunes, waarop ir F.C. Zoon op 22 mei hoopt te promoveren.

Successie is een weinig begrepen proces. Onderzoek richt zich voornamelijk op veranderende abiotische factoren, zoals pH en de voedingstoestand van de bodem. Zoon heeft bij het Instituut voor oecologisch onderzoek in Heteren onderzocht of er wellicht ook biotische factoren zijn die de opeenvolging van plantensoorten kunnen verklaren. Bij de duindoorn vond hij, zowel in pot-experimenten als in het veld, dat naar verloop van tijd plantparasitaire nematoden de wortelgroei van de duindoorn remmen en de nutrientenopname ernstig verstoren. Daardoor ontstaan mogelijkheden voor planten die geen last hebben van de ziektekiemen en die de plaats kunnen innemen van de duindoorn. In het veld duurt een duindoornstadium enkele decennia.