Nieuws - 26 januari 1995

Masters in het hbo

Masters in het hbo

De Nuffic, de organisatie voor internationale onderwijssamenwerking, heeft onlangs een inventarisatie afgerond van de Masters-opleidingen in het hbo. Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe opleidingen sinds het studiejaar 1988/'89 elk jaar is gegroeid. Er zijn nu 65.


De hogescholen verwachten dat er de komende jaren gemiddeld 13 nieuwe opleidingen per jaar zullen bijkomen.

In bijna alle gevallen is een buitenlandse universiteit - de Engelse voeren de boventoon - verantwoordelijk voor de erkenning van de Masters-opleiding. Veertig procent van de opleidingen vinden in Nederland plaats, zes programma's in het buitenland en de rest heeft onderdelen in Nederland en het buitenland.

De Nuffic maakt een onderscheid in een Master by teaching, waarbij de student voornamelijk colleges loopt, examens aflegt en eventueel een werkstuk schrijft, en een Master by research, waarin de nadruk op een negen-maands onderzoek ligt. Met een Professional Master wordt bedoeld een opleiding die speciaal is gericht op de uitoefening van een beroep.

Op het aandachtsveld van de Landbouwuniversiteit zijn er momenteel zes opleidingen. Het Van Hall instituut in Leeuwarden verzorgt sinds 1994 samen met de Rijkshogeschool IJsselland en de Internationale Hogeschool Larenstein de tweede fase opleiding Milieukunde. De University of Greenwich reikt het diploma uit. Het tweejarige programma met een studielast van 20 uur kost een student bijna twintigduizend gulden.

Larenstein verzorgt daarnaast nog een vijftal voltijdse opleidingen van anderhalf jaar, die alle rond de vijftienduizend gulden kosten. Zo zijn er de naast Land and Water Management (dit jaar 16 studenten) de M.Sc.-cursussen International Agriculture (18 studenten), Environmental Science (20), Master's in Landscape design in samenwerking met een drietal Europese universiteiten (9 studenten) en de MBA-opleiding Agribusiness (10 studenten). Deze laatste wordt gevalideerd door de Universidad Politecnica de Valencia. (GDu)