Nieuws - 26 september 1996

LUW trekt Paul van Vliet aan

LUW trekt Paul van Vliet aan

Paul van Vliet wordt met ingang van 1 november hoofd Financile en economische zaken van de Landbouwuniversiteit. Van Vliet (geen familie van de beroemde cabaretier) is momenteel acting hoofd Financien van de Universiteit van Amsterdam, aldus secretaris ir Th. Theijse. Formeel is Van Vliet aan de UvA coordinator middelen van het Expertise Centrum Middelen. Amsterdam heeft de bureau-afdelingen gekanteld, waardoor de financiele en personeelsdeskundigen bij elkaar zitten", verklaart Theijse. Die kanteling hebben wij, de hemel zij gedankt, niet." In Amsterdam wordt Van Vliet aangeduid als plaatsvervangend hoofd Financien, maar zo heet het ongetwijfeld niet meer, aldus een zegsman.

Theijse is erg verguld met de komst van Van Vliet, de opvolger van drs J. Schuilenburg. Het is een goed financieel deskundige, hij kent de universitaire wereld en heeft een brede ervaring." Van Vliet loopt de komende maand reeds op de universiteit rond om de LUW-begroting voor 1997 voor te bereiden. Naar verluidt heeft Van Vliet genoeg van de Amsterdamse universiteit en ziet hij uit naar de klassieke financiele dienst van de LUW. Daaruit mag echter niet worden afgeleid dat hij een asgrauwe financiele ambtenaar is, aldus de Amsterdamse zegsman. Integendeel, hij is betrekkelijk jong, energiek en onconventioneel.

Het huidige interim-hoofd Financiele zaken, Harm Rozema, blijft tot 1 januari voor de LUW werken. Er ligt nog een aantal klusjes, verklaart Theijse, zoals het inventariseren van de informatiebehoefte voor het administratiesysteem Millennium. Van Vliet gaat zich niet met Milly bezighouden. De combinatie van hoofd FEZ en projectleider Millennium bleek te zwaar", evalueert Theijse. Als projectleider voor het administratiesysteem is inmiddels F.A.H.M. Schelbergen aangetrokken, momenteel hoofd van de sector Plant- en gewaswetenschappen (PGW).

Als gevolg moet Schelbergen worden opgevolgd als sectordirecteur. Een van de hoogleraren bij PGW zal die klus er tijdelijk bij nemen tot 1 januari, verklaart Theijse. Er is weinig aansturing meer nodig." Maar moet de sector PGW zijn bezuinigingsdoelstelling dan niet halen en uitzoeken of er essentiele taken in het gedrang komen? Die inventarisatie komt in oktober in de universiteitsraad. Daarbij ziet het er niet naar uit dat er aanvullende maatregelen nodig zijn", aldus de secretaris.