Nieuws - 23 mei 1996

LUW-personeel vraagt pas-afschrift terug

LUW-personeel vraagt pas-afschrift terug

Tien medewerkers van de Landbouwuniversiteit vroegen 10 mei aan het hoofd Personeelszaken hun paspoortafschriften terug, die ze eerder moesten inleveren volgens de Wet op de Identificatieplicht.

De groep reageerde hiermee op de recente uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag dat werknemers kunnen volstaan met het tonen van hun paspoort. De medewerkers hebben vorig jaar, uit protest tegen de identificatieplicht, hun paspoortafschriften op een onhanteerbaar schilderij ingeleverd.

Hoofd Personeelszaken drs J.E. van Kamp onderzoekt of hij de inmiddels in de computer ingevoerde paspoortafschriften van ID-tegenstanders nu moet vernietigen.