Nieuws - 14 maart 1996

LUW moet werken aan draagvlak voor onderwijsvernieuwing

LUW moet werken aan draagvlak voor onderwijsvernieuwing

Het bestuur van de universiteit licht het werkveld te veel voor over de onderwijsvernieuwingen, probeert te veel beleid te verduidelijken, maar luistert zelf te weinig naar de mening van de werkvloer. Bij de totstandkoming van het Kwaliteitsmanagementplan en de projecten voor onderwijsvernieuwing is dan ook te weinig rekening gehouden met de wensen van studenten en docenten. Draagvlak creeren is meer dan alleen voorlichten. Die kritiek op het Kwaliteitsmanagementplan uitten de twee studentenfracties in de vergadering van de universiteitsraad.

Dat plan is vooral bedoeld om drie jaar lang jaarlijks twee miljoen gulden van het landbouwministerie te ontvangen voor onderwijsverbeteringen. Volgens de studentenfracties biedt het plan een te rooskleurig beeld van het draagvlak binnen de universiteit: in een alinea staat dat het er is; sommigen betwijfelen dat. In een amendement vroegen de studenten om een eerlijke weergave van het draagvlak voor de onderwijsvernieuwingen.

De personeelsfracties betoogden dat het plan bedoeld is om geld binnen te halen en dat er daarom geen negatieve zaken in hoeven. Het is een positief stuk met een gedegen zelfonderzoek. Het gaat uiteindelijk om die twee miljoen", vond Centrale Lijst-woordvoerder Vlak. Hij was daarom niet blij dat rector Karssen de studenten alsnog tegemoet wilde komen door in het plan te spreken over het versterken van het draagvlak". Toch stemde uiteindelijke ook de Centrale Lijst, hoewel niet helemaal tevreden, in met het Kwaliteitsmanagementplan.