Nieuws - 5 december 1996

LUW kort op huisvestingsbudget

LUW kort op huisvestingsbudget

De Landbouwuniversiteit vangt de extra korting van minister Van Aartsen voor 1997, drie miljoen gulden, op door het huisvestingsbudget met dit bedrag te verlagen. Verder wil het college van bestuur een half miljoen korten op het normatieve onderzoek (onderzoeksgeld afhankelijk van de hoeveelheid onderwijs die een vakgroep geeft), maar de universiteitsraad stelt voor dit bedrag te besparen bij het bureau van de universiteit en het budget van het college voor strategische overwegingen te korten. Dat bleek bij de vergadering van de raadscommissie financien en planning op 3 december.


De LUW geeft in 1997 348,8 miljoen gulden uit, zo'n veertien miljoen meer dan dit jaar. Dat lijkt vreemd, de universiteit moet immers bezuinigen. De belangrijkste oorzaak van de verhoging is echter van technische aard: de investeringen vormen voortaan een onderdeel van de begroting, waardoor de rijksbijdrage van 12,5 miljoen voor investeringen wordt meegeteld. Verder stijgen de loonkosten volgend jaar.

Tussen de tijd dat Van Aartsen zijn bezuiniging aankondigde, eind september, en het nieuwe begrotingsjaar zit dermate weinig tijd dat de LUW alleen makkelijk kan bezuinigen. Het bouwtempo wordt vertraagd, ook al omdat de fusie met DLO de nodige consequenties kan hebben voor het bouwbeleid.

Het college stelt in de begroting voor 1997 een eigen budget voor strategische overwegingen met 2,7 miljoen te verhogen. Het bestuur wil onder meer geld reserveren voor een technologisch topinstituut. Ook wil het college de voorgenomen afbouw van het normatieve onderzoek versneld verlagen met vijfhonderdduizend gulden. Dit stuit op bezwaren van de meeste partijen in de universiteitsraad. Zij bepaalden dat het normatieve onderzoek intact moet blijven.

Na de vergadering was secretaris ir Th. Theijse ontstemd dat de raad de bezuiniging op het onderzoek deels wil afwentelen op het bureau van de universiteit. Eerst formuleert de raad extra taken, dan begroten we die en dan kort de raad het budget voor die taken", aldus Theijse.