Nieuws - 7 november 1996

LUW in tijdnood bij begroting 1997

LUW in tijdnood bij begroting 1997

Het college van bestuur heeft grote moeite om de concept-begroting 1997 van de LUW voor de kerst af te maken. Door wijzigingen in het interne budgetmodel en vanwege de Prinsjesdag-bezuinigingen komt de begroting pas 25 november gereed. Daardoor heeft de universiteitsraad slechts twee weken om de begroting te bestuderen en goed te keuren. Gaat de raad daar niet mee akkoord, dan kan de begroting pas in 1997 worden vastgesteld. Raadsvoorzitter dr R.J.G.M. Florax wil op 3 december besluiten of de begroting van het college rijp is voor besluitvorming.