Nieuws - 23 mei 1996

LUW-economenkrant op Internet

LUW-economenkrant op Internet

Op 16 mei verscheen het eerste nummer van de Wageningen Economic Papers (WEP) op Internet. Het blad is een initiatief van de stichting Cereales en de vakgroep Staathuishoudkunde. De gedrukte versie kent een oplage van 150 en verschijnt gemiddeld zes maal per jaar. De meeste abonnees wonen in het buitenland.

Tijdens de presentatie van de on line-krant stelde S. Vink van Cereales dat de meeste wetenschappelijke publikaties thans in handen zijn van monopolistische uitgevers. Soms zijn de tijdschriften dermate prestigieus dat wetenschappers moeten betalen om te mogen publiceren. Vink denkt dat de uitgeverijen kunnen worden omzeild door te publiceren op Internet.

Dr W.J.M. Heijman van de vakgroep Staathuishoudkunde zag eveneens velerlei voordelen, zoals kostenbesparingen op drukkosten, porti en besparingen in de sfeer van opslagcapaciteit en beheer. Thans bedragen de kosten per gedrukt nummer zo'n 750 gulden. Volgens Heijman behoort een besparing van vijftig procent tot de mogelijkheden, wanneer over een jaar het WEP louter elektronisch wordt verzonden. Ook verwacht hij een stijging van het aantal lezers. Heijman betoogde dat de LUW pilot projecten als deze financieel dient te ondersteunen.