Nieuws - 20 juni 1996

LUW draait komende jaren met verlies

LUW draait komende jaren met verlies

De LUW kampt de komende jaren met een negatieve exploitatiebegroting. Daardoor put de universiteit haar fondsen en reserves verder uit, zodat de liquiditeit - het direct beschikbare geld op de bank - negatief wordt. Dat blijkt uit het financieel meerjarenperspectief 1997-2000 van het college.


Naar verwachting moet de LUW dit jaar 3,5 miljoen gulden aan het centraal fonds van de universiteit onttrekken om het exploitatietekort te dekken. Volgend jaar is dat ruim zeven miljoen gulden, in 1998 zo'n 2,5 miljoen. Daardoor groeit het negatieve saldo van het centraal fonds van 18 miljoen naar 26 miljoen gulden. De vakgroepsfondsen compenseren die daling maar ten dele: ze blijven de komende jaren zo'n 22 miljoen positief staan.

Door deze ontwikkeling daalt de liquiditeitspositie van de LUW van 1,3 miljoen gulden dit jaar naar vier miljoen gulden negatief in 1997 en 1998. Deze daling betekent dat de LUW in betalingsproblemen kan komen.

Het college distilleert nog geen maatregelen uit het meerjarenperspectief (MJP) en schrijft: Het MJP 1997-2000 staat in het teken van een groot aantal onzekerheden. Ontwikkelingen rond de kennisinfrastructuur, de relatie met DLO en verkenningen rond het hoger landbouwonderwijs kunnen van invloed zijn op de financiele toekomst van onze instelling." Wel stelt het college dat het exploitatieresultaat grote zorgen baart.