Nieuws - 12 januari 1995

LU gaat zelf afval transporteren

LU gaat zelf afval transporteren

Om de gescheiden afvalinzameling betaalbaar te houden, gaat de LU het interne transport naar twee centrale opslagplaatsen zelf uitvoeren. Dit geldt voor afvalfracties zoals klein chemisch afval, elektronica, metalen, hout, glas, papier en karton. Vanaf de centrale opslagplaatsen wordt dit afval door derden opgehaald. Overigens mag de LU van de provincie Gelderland niet het gevaarlijk, voorheen chemisch afval, intern transporteren.

Het overige interne transport kan een taak worden van bijvoorbeeld de restauratieve dienst, die nu al rondes langs de kantines maakt. Op dit moment draait een pilot-project gescheiden afvalinzameling in het Biotechnion. Coordinator A.A. van der Sluiszen van het Bureau veiligheid en milieuhygiene wil zo snel mogelijk de afvalscheiding en -inzameling LU-breed invoeren.

Het uitwerkingsplan voorziet in 35 inzamelplekken bij vakgroepen, vijftien bij gebouwen complexen en twee centrale opslagplaatsen. Onduidelijk is nog hoe de brandveiligheid wordt gewaarborgd bij de opslag van papier of piepschuim in containers buiten de gebouwen.