Nieuws - 19 januari 1995

Leiden wil zwakke studenten wegsturen

Leiden wil zwakke studenten wegsturen

De Rijksuniversiteit Leiden overweegt studenten, die niet binnen een of eventueel anderhalf jaar slagen voor hun propaedeuse, weg te sturen. Invoering van zo'n bindend studieadvies maakt deel uit van een strategienota die nu binnen de faculteiten wordt besproken.

In de nota wordt verder voorgesteld in het onderwijs een twee paden structuur in te voeren. De ene variant zou moeten opleiden tot wetenschappelijk onderzoeker, de andere is meer gericht op het bedrijfsleven.

Ook in Leiden is meer aandacht voor het onderwijs. De universiteit wil bij de selectie van wetenschappelijk personeel voortaan wat meer op didactische kwaliteiten letten. Daarnaast wil de nota verplichte docenttrainingen voor alle geledingen van het personeel, van studentassistent tot hoogleraar.

Tot slot ziet Leiden ondanks de invoering van de prestatiebeurs nog een belangrijke rol weggelegd voor de studentenverenigingen. Naast de rol die zij spelen op het gebied van de sociale vorming, kan worden overwogen de studentenverenigingen te benutten voor educatieve doeleinden. Bijvoorbeeld bij het opzetten van extracurriculaire activiteiten", aldus de Leidse nota.