Nieuws - 28 september 1995

LEI-detachement in Wageningen

LEI-detachement in Wageningen

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI-DLO), dat gehuisvest is in Den Haag, is bezig met de vestiging van een detachement op het DLO-complex de Born in Wageningen, om te komen tot een hechtere samenwerking met de daar gevestigde instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Een team van zes onderzoekers zal een economische bijdrage gaan leveren aan instituutsoverschrijdende projecten. Ook zullen ze in het kader van Kenniscentrum Wageningen, contacten onderhouden met vakgroepen van de Landbouwuniversiteit en de proefstations. De opening van het detachement krijgt op 11 oktober een officieel tintje.