Nieuws - 9 februari 1995

Leerstoelenplan

Leerstoelenplan

Hallo Schwarzeneggers. Waar zijn jullie nou helemaal mee bezig?!

Ritzen heeft het briljante idee om een half miljard in onderwijsverbetering te pompen. De universiteit doet haar best om een beter imago te krijgen. Maar dan ... is er opeens het nieuwe leerstoelenplan. Dit voorziet onder andere in het vertrek van professor Kroonenberg. Hij wordt erkend als een van de best docerende hoogleraren die Wageningen rijk is, maar ondanks alles moet hij toch weg. Het is toch niet te geloven! Waar wil de universiteit dan haar imago vandaan halen? En wat is er beter voor de motivatie van studenten dan iemand die een goed en interessant verhaal heeft en die er toch nog de uiterste zorg aan besteed om zijn vak goed te brengen?

Dat professor Kroonenberg goed is blijkt wel uit de staande ovatie die hij elk jaar ontvangt na slechts vier weken het college Inleiding Bodemkunde en Geologie gegeven te hebben. Dit is een essentieel vak voor vele studierichtingen en meneer Kroonenberg geeft meer van dit soort vakken. Met het ontslag van meneer Kroonenberg worden niet alleen studenten Bodem, Water en Atmosfeer, maar ook milieu'ers, bosbouwers en studenten Tropisch Landgebruik benadeeld.

Als de universiteit zo graag studenten wil blijven trekken en de kaders van het leerstoelenplan zelf baseert op studentenaantallen, waarom worden dan de hoogleraren die met hun goede onderwijs veel studenten trekken het eerst aan de kant gezet?

Wij hoopten dan het onderwijs even veel gewaardeerd werd als het onderzoek, maar als het er op aan komt wordt het onderwijs toch weer achtergesteld. Een hoogleraar krijgt als waardering voor goed onderwijs geen onderzoeksruimte om zijn functie als leerstoelhouder volledig te kunnen vervullen, terwijl iemand die voornamelijk onderzoek doet niet voor de collegebanken hoeft te gaan staan en dat ook niet eens hoeft te kunnen. We weten wel dat het in het leerstoelenplan gaat om het belang van de inhoud van de leerstoelen, maar zoals hierboven als gezegd is, is de inhoud in dit geval juist voor het onderwijs essentieel.

We betalen niet voor niets zoveel collegegeld. We hebben recht op fatsoenlijk onderwijs. Laat professor Kroonenberg blijven!