Nieuws - 2 februari 1995

Leerstoelenplan in beslotenheid besproken

Leerstoelenplan in beslotenheid besproken

Het college van bestuur en de universiteitsraad hebben op 31 januari in beslotenheid het leerstoelenplan besproken. De rector wilde de problemen in het concept leerstoelenplan en eventuele oplossingen afchecken bij de raadsleden. Hij wil graag voor de officiele raadsbehandeling weten of de ideeen van het college van bestuur draagvlak hebben.

Normaliter vergadert de universiteitsraad alleen in besloten zitting over personen. Raadsvoorzitter dr R.J.G.M. Florax vindt het gerechtvaardigd ook over het leerstoelenplan te praten zonder niet-raadsleden. Het is goed in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen zonder dat de standpunten definitief hoeven te zijn. En we hebben niet echt over personen gepraat, daar gaat de universiteitsraad niet over, maar de koppeling is heel direct, dus is het beter als dat niet direct naar buiten gaat. Mensen hoeven ook niet bang te zijn dat dit leidt tot achterkamertjesbesluiten. Straks zal in de universiteitsraad een zinvolle openbare discussie plaats vinden."