Nieuws - 1 februari 1996

Leerstoel Disaster management op komst

Leerstoel Disaster management op komst

De Stichting Nationaal erfgoed Hotel De Wereld is bijna rond met de creatie van een bijzondere leerstoel Disaster management. Ze hoopt de universiteitsraad deze leerstoel binnenkort te kunnen aanbieden. De nieuwe bijzonder hoogleraar moet ingaan op preventie van rampen en rehabilitatie van rampgebieden. Dit meldt stichtingslid prof dr ir F. Hellinga. De stichting zal de benodigde jaarlijkse vijf- a tienduizend gulden bekostigen uit de rente van een kapitaal dat wordt opgebracht door sponsors.

Volgens Hellinga zal daarnaast een niet met name genoemde gulle gever vijf jaar lang een fulltime wetenschappelijk medewerker betalen. Een volledige formatieplaats kost ongeveer honderdduizend gulden per jaar. Hellinga hoopt dat het duo een werkplek kan krijgen bij de vakgroep Ontwikkelingseconomie of Rurale Ontwikkelingssociologie.

Ook is de stichting druk doende met de oprichting van een Educatief centrum voor vredesvraagstukken dat zich moet toeleggen op de organisatie van congressen, lezingen et cetera. De stichting wil hiervoor een directeur aanstellen die genoegen neemt met een aanvullend salaris. Hellinga weet dat onder beroepsmilitairen met vervroegd pensioen interesse bestaat voor deze functie. De hoop is dat het centrum gevestigd kan worden in gebouw De Wereld